Om oss

Huvudsyftet med Make A Difference är att identifiera, minimera, och om möjligt eliminera, några av de trösklar som finns när det gäller att bygga och driva fartyg med LNG och integrera detta i hamn. Workshop 01 är den första av tre där resultat kommer att delas och diskuteras.www.zerovisiontool.com/MaD