Mäklare Jan Hellborg anmäler sig själv till Fastighetsmäklarnämnden

Med anledning av Sydsvenska Dagbladets artikel idag om att Jan Hellborg, mäklare och delägare av Mäklarhuset Hellborg och Partners i Lund, enligt tidningen fejkat en budgivning i samband med ett förmedlingsuppdrag, lämnar Jan Hellborg själv in en begäran om granskning av ärendet till Fastighetsmäklarnämnden.

Samtidigt ställs samtliga akter rörande Jan Hellborgs fastighetsaffärer under 2007 – totalt 24 stycken – till Mäklarsamfundets förfogande, för en oberoende granskning av Mäklarsamfundets jurist.

– Jag ser fram emot Fastighetsmäklarnämndes och Mäklarsamfundets granskningar av min verksamhet som mäklare. Visar det sig att jag har gjort något fel eller misstag i samband med någon fastighetsförsäljning är jag den förste att beklaga det och kommer självfallet att acceptera alla eventuella konsekvenser som Fastighetsmäklarnämnden och Mäklarsamfundet kommer fram till, säger Jan Hellborg.

Mäklarhusets vd Johan Martinsson välkomnar också en noggrann granskning av det aktuella ärendet.

– Mäklarhuset är kanske den mäklarkedja som mest aktivt arbetat med en ökad öppenhet i budgivningsprocessen, eftersom vi vet att just den delen av en fastighetsaffär innebär en stor osäkerhet hos både köpare och säljare. Det känns därför mycket angeläget att dagens ärende prövas av Fastighetsmäklarnämnden och Mäklarsamfundet för att utröna om någon av våra mäklare har gjort något fel, säger Johan Martinsson.

Dokument & länkar