Europeisk kvalitetsstämpel på utbildning

CEPI, The Counseil Europeén des Professions Immobiliéres har lanserat en gemensam Europeisk kursplan för fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare. Utbildningen är eftergymnasial och i dagsläget har drygt 50 lärosäten i Europa valt att integrera och implementera kursplanen i sina respektive utbildningar.

– Det är glädjande att se att intresset för en integrerad utbildning till fastighetsmäklare är så stort. Den svenska fastighetsmäklaren är i ett europeiskt perspektiv välutbildad i jämförelse med många av sina Euroepiska kollegor. I Sverige är ett av kraven för att få vara verksam i yrket att du genomgår Universitets/högskoleutbildning om minst två år, säger Lars Kilander VD Mäklarsamfundet Bransch. För kommentarer: Lars Kilander, Mäklarsamfundet Bransch 08- 544 96 550 Bifogat finns pressmeddelandet med mer information (på engelska) från CEPI, mer inforamtion finner du på: http://www.cepi.be/includes/EN/formation_cepi-en-ALL.asp

Prenumerera

Dokument & länkar