Kommuniké från extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 i Mälaråsen AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

  •  Stämman beslutade att välja en styrelsen bestående av Henrik Viktorsson, Christian Krüeger, Johan Hedander och Helena Johnson. Henrik Viktorsson ska vara styrelsens ordförande.
  •  Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Jacob Anderlund, VD

Mälaråsen AB (publ)

+ 46 8 402 53 84

Jacob.anderlund@paretosec.com

För mer information om Mälaråsen AB (publ), vänligen se; www.malarasen.se/.

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som äger en fastighetsportfölj bestående av tre bilförsäljnings och -servicefastigheter. De är strategiskt belägna längs med E4 i norra Stockholm. Fastigheterna ligger i Kista, Uppsala och Arlandastad. Samtliga fastigheter hyrs av Upplands Motor AB, Sveriges nästa största Volvo-återförsäljare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

Om oss

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Upplands Motor. Portföljen omfattar ca 34 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av en bilförsäljningsanläggning i Kista, en i Uppsala och en i Arlandastad. Upplands Motor har tecknat tre hyresavtal vilka löper till 2031-09-30. Mälaråsens främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheterna.

Prenumerera

Dokument & länkar