Marknadsmeddelande 153/18 – Mälaråsen AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 juni 2018

 Enligt beslut på årsstämman den 28 mars 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 juni 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 juni 2018.

Utdelningens storlek är 2,50 SEK per aktie.

Detta är det andra utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 29 juni 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: MALAR
ISIN-kod: SE0008937411
Orderboks-ID: 414A
CFI: ESVUFR
FISN: MALARASEN/SH
Utdelning; 2,50 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 juni 2018

Stockholm den 19 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Upplands Motor. Portföljen omfattar ca 34 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av en bilförsäljningsanläggning i Kista, en i Uppsala och en i Arlandastad. Upplands Motor har tecknat tre hyresavtal vilka löper till 2031-09-30. Mälaråsens främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheterna.