Ny verkställande direktör i Mälaråsen

Styrelsen för Mälaråsen AB (publ) har utnämnt Robin Englén till ny verkställande direktör och han kommer att tillträda som ny verkställande direktör den 29 augusti 2018. Robin Englén kommer att ersätta Joachim Carlsson som har valt att lämna sin position. Joachim Carlsson har en uppsägningstid på sex månader och kommer därmed att arbeta tillsammans med Robin Englén under hösten 2018. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka Joachim Carlsson för sin tid hos bolaget.

Robin Englén kommer närmast från en roll som verkställande direktör på Djurgårdsstadens Fastigheter AB.För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@malarasen.se

Joachim Carlsson, VD Mälaråsen AB (publ)

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 92

Joachim.carlsson@paretosec.com

Mälaråsen i korthet 

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Aktietorget sedan den 5 oktober 2016. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj
2018
.
 

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök http://www.malarasen.se/ 

Om oss

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Upplands Motor. Portföljen omfattar ca 34 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av en bilförsäljningsanläggning i Kista, en i Uppsala och en i Arlandastad. Upplands Motor har tecknat tre hyresavtal vilka löper till 2031-09-30. Mälaråsens främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheterna.

Prenumerera

Dokument & länkar