ASEAs avgörande val- Arboga eller Västerås. Ny forskning presenteras på Mälardalens högskola.

På fredag skrivs det historia på Mälardalens högskola. För första gången ska en doktorand anställd av högskolan doktorera i historia. En unik händelse som fokuserar på en mycket viktig del av Västerås historia - ASEAs etablering i staden.

I slutet av 1800-talet stod ASEAs val mellan Arboga och Västerås. De företag som blev grunden till ASEA var redan etablerade i Arboga och hade sin verksamhet där, men nu ville man göra större satsningar och vände blickarna mot Västerås. Som vi alla vet så var det Västerås som blev ASEAs vagga, men varför blev det så.
Det är den frågan västeråsaren Pia Lindberg, 39 år, skrivit om i sin avhandling: Kampen om ASEA , lokal stat och industrialisering - Arboga och Västerås 1875-1900.
Hon började sitt arbete 2001 och på fredag försvarar hon sin avhandling offentligt på Mälardalens högskola. Forskningen har bedrivits i samarbete med Örebro universitet.

Hennes forskning visar hur avgörande samarbete mellan politiker och näringsliv är i samband med stora infrastrukturella satsningar.
- I Västerås jobbade kommun och näringsliv tillsammans för att snabbt lösa problem med vatten, avlopp och kraftförsörjning så att ASEA skulle ha möjlighet att satsa här. Det blev helt avgörande för att företaget kom till staden, berättar Pia Lindberg.

I Arboga var bemötandet från näringslivet ett annat. Politiker och företag kunde inte enas om satsningarna. Arboga Mekaniska verkstad som var en stor arbetsgivare i staden befarade en framtida konkurrens om arbetskraften och ville inte släppa till mark för att anlägga vatten- och avloppsledningar. Företaget hade också vattenrättigheter i Arbogaån och satte käppar i hjulet för planerna att utvinna energi ur ån. Om dessa samarbetsproblem inte funnits hade det naturliga kanske varit en fortsatt etablering i Arboga.

- Hela Sveriges elit inom elektroenergi och vattenkraft var vid den här tiden samlad i Arboga. Staden låg dessutom långt fram både vad gäller infrastruktur och industriell utveckling. Redan på 1850-talet hade staden fått järnvägsförbindelse och en mekanisk verkstadsindustri, säger Pia Lindberg.

I Västerås dröjde det till 1870-talet innan den industriella utvecklingen kom igång. ASEAs etablering blev en milstolpe. I samband med företagets flytt till staden inleddes den kanske snabbaste och mest dynamiska industrialiseringsprocess i landet vid den tidpunkten.

Pia Lindberg arbetar idag som universitetsadjunkt i historia på Mälardalens högskola.
- Jag har tidigare skrivit flera uppsatser om kvinnor inom politiken och är intresserad av maktförhållanden inom politiken. Att studera de nätverk som byggdes upp inom politik och näringsliv under industrialiseringsprocessen har var mycket intressant, säger hon.

Även om detta forskningsprojekt är avslutat så kommer Pia Lindberg fortsätta med forskning. Hon blev tillfrågad om att ingå i ett forskningsprojekt och håller på och kartlägger Stockholms stads politiska utveckling under 1900-talet och tanken är att hon också ska kartlägga Stockholms näringslivspolitiska utveckling efter 1945.

- Förhoppningsvis kan min forskning komma till användning när det gäller att förstå vilka faktorer som kan påverka och få konsekvenser för stora infrastrukturella satsningar, inte bara i förfluten tid utan också i nutid och framtid, säger Pia Lindberg


Kontaktperson:
Pia Lindberg 021-15 17 78

Skrivet av informatör: Pia Rudolf 021-15 17 43

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera