Att plugga utomlands allt mer populärt på MDH

Under 2011 studerade 26 600 svenskar utomlands. Det är den högsta noteringen de senaste tio åren. Det visar ny statistisk från SCB och Högskoleverket. Även på Mälardalens högskola har intresset för utlandsstudier ökat jämfört med tidigare år.

Dörren mot resten av världen står alltid öppen på MDH och alla studenter har möjlighet att studera på något av de partneruniversitet som finns i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Under 2011 valde 139 av MDH:s studenter att studera vid ett av högskolans avtalsuniversitet, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2010.

MDH erbjuder också sedan flera år tillbaka studenter att läsa språkkurser i spanska, franska och tyska på plats i respektive land. Detta är ett erbjudande som lockar många studenter och under 2011 läste 167 MDH-studenter en sådan språkkurs på plats i Spanien, Frankrike eller Tyskland. Här ser MDH en ökning med 38 procent jämfört med året innan.

- Det är viktigt att Sveriges studenter tar chansen att studera utomlands. De får med sig kunskaper och erfarenheter från andra länder som är viktigt och värdefullt, inte bara för dem som individer utan även för Sverige. Det är därför MDH är angeläget om att erbjuda studenterna möjligheter att studera utomlands, säger Karin Röding, rektor på MDH.

Enligt SCB och Högskoleverket valde nästan två tredjedelar av landets studenter under 2011 att studera inom Europa, då främst i Storbritannien, Danmark och Spanien. Storbritannien var det allra populäraste landet, tätt följt av USA. Asien är också ett intressant land för många. På fem år har antalet studenter som åker till Asien ökat med nästan 60 procent.

Även MDH:s studenter väljer Europa i första hand. De mest populära länderna att resa till bland MHD-studenterna är Spanien och Nederländerna.


För mer information
Sara Seltborg, informationschef Mälardalens högskola
021-10 15 53 eller sara.seltborg@mdh.se

Här finns pressbilder från MHD:
http://portfolio.mdh.se/res/sites/press/


Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen