Entreprenöriellt lärande – ett begrepp som väcker debatt

När höstterminen startar om några veckor börjar de nya läroplanerna att gälla med det nya ämnet entreprenörskap. Men ämnet har redan väckt debatt och det finns en osäkerhet kring hur undervisningen i ämnet ska se ut. Den 19 augusti arrangerar Nätverket LiFE (Lärande I och För Entreprenörskap) och Idélab vid Mälardalens högskola en icke-konferens om entreprenöriellt lärande.

År 2009 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att ge skolor förutsättningar för att kunna arbeta med det nya ämnet med hjälp av utvecklingsmedel, kurser och konferenser.

-        I de nya skolreformerna betonas entreprenörskap som bland annat kan innebära att främja elevernas nyfikenhet, kreativitet och förmåga att ta initiativ. Vad eleverna än väljer att arbeta med i livet så är entreprenörskap till nytta, säger Peter Skoglöf, undervisningsråd på Skolverket.

Men det nya ämnet har också skapat många frågor: Vad är entreprenörskap? Trots att lärare på alla nivåer, från förskola till högskola, förväntas undervisa i ämnet finns inga tydliga direktiv för hur det ska omsättas i praktiken på lektionerna. Det har också väckt en het debatt mellan förespråkare och motståndare till det entreprenöriella lärandet. Många associerar negativt till begreppet entreprenöriell, att det enbart handlar om att tjäna pengar och göra affärer.

Den 19 augusti bjuder Nätverket LiFE (Lärande I och För Entreprenörskap) och Idélab vid Mälardalens högskola in till en så kallad icke-konferens för att diskutera begreppet entreprenöriellt lärande, där bland annat representanter för Skolverket finns med bland de medverkande för att ge sin syn på saken. Förutom Skolverket deltar även lärare, rektorer, forskare och kommunrepresentanter.

-        Entreprenöriellt lärande har ännu inte definierats, det är det som gör begreppet så spännande och därför vill vi bjuda in till diskussion, säger Magnus Hoppe, universitetslektor i innovationsledning vid Mälardalens högskola.

Förespråkarna för det nya ämnet hoppas att entreprenörskap på schemat ska göra eleverna mer ansvarstagande, ifrågasättande och hitta nya perspektiv.

-        Som jag ser det handlar det om att plocka upp gamla bildningsideal som att reflektera och tänka kritiskt kring kunskap. I grundskolan arbetar man gärna med färdigförpackad kunskap. Kan eleverna det som står i läroboken anses det tillräckligt. Med entreprenöriellt lärande får man istället elever som frågar: ”Varför ska vi läsa just den här läroboken?” Det är sådana individer som dagens samhälle behöver, säger Magnus Hoppe.

Icke-konferensen HighLife hålls den 19 augusti kl 9.15-13 på Mälardalens högskola i Västerås.

För mer information, kontakta

Sanna Henriksdotter, informatör, Mälardalens högskola

Tel 021-10 14 03, sanna.henriksdotter@mdh.se

Magnus Hoppe, universitetslektor i innovationsledning, Mälardalens högskola
Tel 016-15 37 02, magnus.hoppe@mdh.se

För mer information angående Skolverkets utvecklingsinsatser gällande Entreprenörskap, kontakta

Peter Skoglöf, undervisningsråd, Skolverket
Tel 073-377 35 87, peter.skoglof@skolverket.se

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen