Försteläraren – en satsning som ska göra skillnad i klassrummen

Förstelärarreformen tillkom 2013 som en satsning för att ge lärare karriärmöjligheter och att stärka elevers lärande och resultat. Mälardalens högskola (MDH) samverkar med kommunerna i Västmanland kring kompetensutveckling av förstelärare och över 170 förstelärare från hela länet kommer nu till MDH för att diskutera försteläraruppdraget och dess betydelse.

En förstelärares uppgifter kan bestå av att coacha andra lärare, hålla pedagogiska samtal, projektleda förbättringsarbete, handleda lärarstudenter och nyutexaminerade lärare eller ansvara för ämnesövergripande arbete. Syftet med förstelärarträffen är bland annat att förstelärarna ska få möjlighet att möta andra förstelärare i Västmanland för att utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Förhoppningen är att den här typen av kollegialt lärande ska ge besökarna ny energi och vidga vyerna kring vad som kan vara framgångsrik undervisning.

– Västerås stads skolverksamheter jobbar i riktning mot en kultur som är organiserad för lärande. Därför ger tillfällen som dessa på MDH, och mötet med Per Kornhall, oss möjligheten att skapa nya tankar och insikter kring betydelsen av rollen som förstelärare, säger Majvor Mårts, projektledare och utvecklare inom Västerås stads skolverksamheter.

Per Kornhall är huvudföreläsare på konferensen. Han är filosofie doktor, lärare, debattör, skolutvecklare och författare, aktuell med boken ”Förstelärare. En Handbok”.

– Det finns starka förväntningar på rollen som förstelärare och vad den ska kunna göra och innebära för skolan. Men forskningen är tydlig med att högre löner i sig inte ger bättre undervisning. För att de här nya lärartjänsterna ska leda till skolutveckling och bättre skolresultat krävs att de stimulerar till utveckling av undervisning och läraryrket. Det sker bäst när kollegor arbetar tillsammans med att utveckla sin undervisning och i det arbetet kan förstelärare spela en viktig roll, säger Per Kornhall.

Om MKL

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) vid MDH är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning i utbildningsvetenskap. MKL är en del av Samhällskontraktet, som höjer kompetensnivån i Mälardalen genom gemensam forskning och utveckling. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

Mer information och injudan

Cecilia Vestman – verksamhetsledare på Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande

Telefon: 016-15 51 08
Mejl:cecilia.vestman@mdh.se

Majvor Mårts - projektledare och utvecklare inom Västerås stads skolverksamheter

Telefon: 021-39 76 36
Mejl: majvor.marts@vasteras.se

Med 14 000 studenter och 900 anställda är Mälardalens högskola en av Sveriges stora högskolor. MDH kännetecknas av ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen