Goda relationer – en förutsättning för engagerade elever

Den 9 september invigs forskarskolan Filosofiska studier av pedagogiska relationer vid Mälardalens högskola. Forskarskolan kommer bland annat att fokusera på relationen mellan elever och lärare som en av de viktigaste förutsättningarna för lärande i skolan.

De medverkande i Forskarskolan har en vision om en pedagogik som ser relationen mellan elev och lärare som en förutsättning för ett lärande som engagerar elever i stället för att passivisera dem. Skolan av idag ger många exempel på misslyckanden, eftersom lärande många gånger ses enbart som en tankeprocess, medan andra förutsättningar för lärande ibland glöms bort. Med relationer i fokus kan skolan även motverka att enskilda och grupper riskerar att hamna i utanförskap.

-          Forskarskolan kommer att arbeta med en helhetssyn på lärande. Exempelvis kommer vi att arbeta med relationer i skolan, individens vilja och etiska och politiska aspekter som påverkar lärande, säger Carl Anders Säfström, professor i pedagogik på Mälardalens högskola.

Mälardalens högskola är den enda högskolan i Sverige som är värd för en forskarskola och etableras genom satsningen som ett av de starkare lärosätena i Sverige för pedagogisk filosofisk forskning med internationellt genomslag. Forskarskolans expertkommitté samlar några av de starkast lysande internationella stjärnorna inom fältet. Eskilstuna är centralort för denna satsning.

I satsningen ingår förutom Mälardalens högskola även Stockholms universitet, Södertörns högskola och Luleå Tekniska universitet.

Invigningsceremoni
Forskarskolan invigs med tal av rektor Karin Röding och professorerna Moira von Wright, Carl Anders Säfström och Eva Alerby i Eskilstuna den 9 september. Då kommer även de fyra doktoranderna att presenteras.

För mer information eller intervjuer kontakta Carl Anders Säfström, professor i pedagogik, tel. 016-15 32 11 eller Dan Tedenljung, koordinator för Forskarskolan för filosofiska studier av pedagogiska relationer, tel. 016-15 32 08, eller läs mer på: http://mdh.se/ukk/forskning/Forskarskolor/pedagogiska-relationer

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen