Högskoledagarna visar vägen till framtida arbete

Mälardalens högskola satsar på utbildning som leder till jobb. För att tidigt knyta kontakt är företag för första gången med på Högskoledagarna. Därmed får besökarna se både vilka utbildningar som finns och vilka arbeten de kan leda till.

– Många unga vet inte vad de vill bli. Det finns också många yrken man inte känner till. Därför vill vi visa några möjligheter inför valet till högskolan den 16 april, säger Anni Rosenberg, projektledare för Högskoledagarna vid Mälardalens högskola (MDH).
Företag, kommuner och landsting vill gärna anställa studenter från MDH och följer ofta studenterna genom utbildningen ut på arbetsmarknaden. De finns med i branschråd, på temadagar, som mentorer och när det är dags för exjobb.
– Det är viktigt att marknadsföra sig mot blivande anställda tidigt, att tala om att företaget finns och vad högskoleutbildade kan arbeta med hos dem, säger Anni Rosenberg.

Ett stort antal av de utbildningar som ges på MDH leder till yrken som det kommer att vara stor efterfrågan på i framtiden. SCB förutspår bland annat brist på utbildade förskollärare, lärare för senare åren i grundskolan och gymnasiet, sjuksköterskor och ingenjörer.
Ett företag som tar chansen att visa upp sig är konsultföretaget Epsilon som arbetar med teknik- och systemutveckling.
– För oss är det självklart att vara med och möta våra framtida medarbetare. Här får vi sprida kunskap om företaget, berätta vilka möjligheter som finns och vilken utbildning som krävs, säger Fredrik Sunnermark, gruppledare på Epsilon, som hoppas hitta flera framtida ingenjörer på Högskoledagarna.

Från gymnasieeleverna är intresset för Högskoledagarna rekordstort. Över 4 000 elever är redan anmälda. Förutom att träffa företag kommer de också få möta högskolestudenter, lyssna till olika yrkeskategorier som berättar om sin arbetsvardag och få information om hur det är att studera vid en högskola.
Andreas Eriksson går sista året på sjuksköterskeprogrammet och är en av dem som finns med i Eskilstuna för att inspirera gymnasieeleverna.
- MDH har redan tagit mig dit jag ville, rakt in i sjukvården. Tack vare utbildningen har jag fått jobb på akutmottagningen i Eskilstuna där jag även kommer att jobba som färdig sjuksköterska i sommar. Mina framtidsplaner är att vidareutbilda mig till specialistsjuksköterska inom anestesi och få jobb inom ambulansen. Då återvänder jag med största sannolikhet till MDH för att studera.


Högskoledagen i Eskilstuna: tisdag 6 mars klockan 12.00-15.30

Företag som medverkar på Högskoledagarna i Eskilstuna: Grant Thornton, SAAB, Epsilon, Proffice
samt Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun och fackförbundet Vision.

Kontaktuppgifter
Anni Rosenberg, projektledare MDH, telefon 021-10 31 62, anni.rosenberg@mdh.se
Fredrik Sunnermark, gruppledare Epsilon,
telefon 070-379 00 10
Andreas Eriksson, student på sjuksköterskeprogrammet, som finns på plats i sal E208 plan 2.

Visste du att…
… MDH har cirka 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 program och 700 kurser.
… att 81 procent av dem som tar examen från MDH har jobb inom ett år
… MDH utexaminerar flest sjuksköterskor i landet.
… att 86 procent av de studenter som rekryteras från regionen väljer att bo kvar efter utbildningen.

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen