Högskolevalet - att följa sina drömmar eller att följa arbetsmarknaden

16 april, sista ansökningsdag inför höstens utbildningar vid landets högskolor och universitet, närmar sig. Att en utbildning ska leda till jobb vill nog de allra flesta. Men den senaste undersökningen från Ungdomsbarometern* visar att bara drygt hälften av ungdomarna faktiskt anpassar sina studieval efter hur arbetsmarknaden förväntas se ut. För Emilia Wahlqvist var valet självklart. Hon valde att följa sina drömmar.
– Hur behovet ser ut på arbetsmarknaden kommer i andra hand, säger Emilia.

Dagens unga uppfostras till stor del av att de ska följa sina drömmar och många lever med mottot att allt är möjligt. De flesta vill kombinera nytta med nöje och vill i första hand läsa något som intresserar dem. Skulle det sedan vara brist på kompetens inom just denna bransch, så ses detta kanske snarare som en bonus. Därför är det kanske inte så konstigt att anpassningsgraden efter arbetsmarknadens behov är relativt låg.

Drömmen kommer i första hand
Emilia har gjort sitt högskoleval. Hon har sökt till förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola.
– Den främsta anledningen till att jag valde förskollärarprogrammet är för att jag alltid har drömt om att få arbeta med barn. Det är mitt stora intresse och något jag brinner för. Hur behovet ser ut på arbetsmarknaden kommer i andra hand, säger Emilia.

”Äldre mer benägna om arbetsmarknaden”
Det är, och kommer att bli, stora brister på rätt kompetens inom flera yrkesområden. Enligt en prognos från SCB beräknas 170 000 utbildade saknas inom vården år 2030. Trots detta visar undersökningen från Ungdomsbarometern* att intresset är lågt, endast 21 procent tjejer och 7 procent killar kan tänka sig att läsa vidare inom området vård och omsorg. Inom det pedagogiska området ser det likadant ut; antalet personer med lärarexamen räcker inte till för att täcka efterfrågan och nationellt kommer totalt 80 000 nya lärare behövas inom åtta år, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– De allra flesta jag träffar väljer efter sina drömmar och efter sitt intresse, men är samtidigt måna om att få reda på hur arbetsmarknaden ser ut och kommer se ut när de är klara med sin utbildning. Personer som är lite äldre är mer benägna att veta hur arbetsmarknaden ser ut, säger Caroline Sandberg, studievägledare vid Mälardalens högskola.

16 april är sista dagen att ansöka till utbildningar som startar vid landets högskolor och universitet hösten 2012.

*I Ungdomsbarometerns rapport ”Studier, karriär och framtid 2011/2012” har 13 109 unga killar och tjejer mellan 15-24 år intervjuats under perioden 4-28 oktober 2011.


OM MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Visste du att…
… MDH har cirka 13 000 studenter och erbjuder cirka 65 program och 1000 kurser.
… 81 procent av MDH:s studenter har jobb inom ett år efter sin examen.
… MDH får toppbetyg av Svenskt Näringsliv när det gäller samverkan med näringslivet
… att 86 procent av de studenter som rekryteras från regionen väljer att bo kvar efter utbildningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Emilia Wahlqvist, blivande student, tel: 0760-96 87 46, e-post: emilia.wahlqvist@hotmail.com

Caroline Sandberg, studievägledare vid Mälardalens högskola, tel: 016-15 32 13, e-post: caroline.sandberg@mdh.se

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen