Intresset för att studera på Mälardalens högskola rekordstort!

Mälardalens högskola har sin största ökning någonsin i antalet sökande. Detta konstaterades efter att antagningsstatistiken efter sista ansökningsdatum den 16 april räknats samman. Det är totalt 22 008 individer som sökt någon kurs eller program på Mälardalens högskola till hösten 2012. Det är en ökning med 2 689 individer, cirka 14 procent.

-  Intresset för högre utbildning ökar i hela landet och hos oss på MDH ser vi en rekordökning i ansökningsstatistiken. Det är dessutom glädjande för MDH att så många väljer oss i första hand, säger Karin Röding, rektor på Mälardalens högskola.

Mälardalens högskola har en ökning med cirka 11 procent förstahandssökande till programmen på grundnivå, 324 individer. Totalt är det 3 308 som har sökt något program på Mälardalens högskola i första hand jämfört 2 984 förra året.

Det program som har flest förstahandssökande är Sjuksköterskeprogrammet i Västerås med 255 sökande, tätt följt av Socionomprogrammet i Eskilstuna med 247 sökande.

Den största ökningen av antal förstahandssökande har Naturvetenskaplig/teknisk bastermin med 130 förstahandssökande, en ökning med 54 sökande, cirka 71 procent.

-  På vår bastermin kan studenterna uppnå behörighet för vidare högskolestudier inom det naturvetenskapliga och tekniska området. En så kraftig ökning på 71 procent av sökande till vår bastermin visar att intresset för högre studier inom naturvetenskap och teknik är stort, säger Karin Röding.

De kurser som lockat flest sökande är: Att utveckla organisationer med 294 förstahandssökande och 580 totalt, Pedagogiskt ledarskap med 246 förstahandssökande och 395 totalt, Grundläggande affärsredovisning med 237 förstahandssökande och 331 totalt och Event marknadsföring med 180 förstahandssökande, 354 total.

Också antalet sökande till påbyggnadsutbildning vid Mälardalens högskola är mycket större än vanligt. Påbyggnadsprogrammen har ökat sitt antal förstahandssökande med 205 individer, cirka 30 procent. Mest populärt är Specialpedagogprogrammet med 124 förstahandssökande. Motsvarande siffra förra året var 69.

Se hela listan över statistiken: http://mdh.se/utbildning/antagning/statistik

Kontakt:
Sara Seltborg, informationschef, Mälardalens högskola.
021-10 15 35
sara.seltborg@mdh.se 

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen