Johan Söderström, ABB, får MDH:s första samverkansmedalj

Mälardalens högskola inrättar en ny utmärkelse, Samverkansmedaljen. Den tilldelas i år ABB Sveriges vd, Johan Söderström, i samband med Akademisk högtid den 26 april.

Samverkansmedaljen är ett sätt att uppmärksamma personer som gjort betydande insatser till stöd för högskolans samverkan och samproduktion. Utmärkelsen är nyinrättad, och det är rektor Karin Röding som kommer att dela ut medaljen i samband med högskolans akademiska högtid den 26 april.

- Mälardalens högskola har ända sedan starten kännetecknats av samverkan och samproduktion med kommuner, landsting och näringsliv. MDH driver årligen hundratals samverkansprojekt kring forskning och utbildning. Så det känns naturligt för oss att inrätta Samverkansmedaljen som ytterligare understryker vikten av goda samarbeten, säger rektor Karin Röding.

ABB och Mälardalens högskola har en lång historia av nära samarbete, något som ytterligare fördjupats genom det långsiktiga samarbetsavtal som MDH och ABB tecknade i januari 2013.

Medaljen är formgiven av en av högskolans studenter, Massih Naisan. Han studerar informativ illustration och driver företaget Naisart.

I motiveringen till utmärkelsen skriver rektor Karin Röding:

”ABB har med ett unikt samarbetsavtal med Mälardalens högskola visat ett stort engagemang och intresse i arbetet med att utveckla starka relationer mellan den akademiska världen och näringslivet. Avtalet är omfattande och sätter studenten i centrum, men omfattar också forskningssamarbete och är det mest långtgående som ABB tecknat med något lärosäte.

Samverkansmedaljen ska tilldelas en person som gjort framstående insatser som direkt eller indirekt haft betydande påverkan på högskolans arbete. Det är med glädje som vi ger den första samverkansmedaljen till ABB och Johan Söderström som med sin entusiasm och framsynthet verkar för en uthållig och nära samverkan med Mälardalens högskola och därigenom skapar nytta och värde för våra studenter, ABB:s medarbetare och det omgivande samhället.

ABB och Johan Söderström är en värdig mottagare av högskolans första Samverkansmedalj.”

För en illustration av medaljen se; http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.38654!/Menu/general/column-content/attachment/MDH%20-%20MEDALJ_2013.pdf

Kontaktinformation

För intervju med ABB:s vd Johan Söderström, kontakta Christine Gunnarsson, presschef, telefon 021-32 32 32.

För intervju med rektor Karin Röding, kontakta Sara Seltborg, kommunikationschef, telefon 073-662 05 35.

Med 12 000 studenter och 900 anställda är Mälardalens högskola en av Sveriges stora högskolor. MDH kännetecknas av ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen