Ladda bilen i vägguttaget!

Våra fordon behöver nya drivmedel. Bensin och andra fossila bränslen behöver ersättas med nya miljövänligare alternativ. På torsdag den 18-e september hålls ett seminarium på Mälardalens högskola där frågan om hur våra fordon ska drivas i framtiden diskuteras av framstående personer inom energiforskningen. Ett av alternativen är att ladda upp bilen i det vanliga vägguttaget.

Den här veckan ordnas mobilitetsveckan i hela Europa. I över 1000 städer hålls aktiviteter för att uppmärksamma behovet av att hitta andra drivmedel än fossila bränslen.
Mälardalen högskola får besök av Benny Dahlström från Toyota som ska presentera det nya konceptet med plugginhybrider. Det är bilar som har både förbränningsmotor och elmotor. Bilarna ska enkelt kunna laddas upp i det vanliga vägguttaget.

Det är akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola som arrangerar seminariet i samarbete med Tekniska föreningen och Agenda 21 förbundet .
Seminariet hålls i Omegasalen på högskolan torsdag den 18-e september klockan 14 - 16.
Det riktar sig framför allt mot elever och lärare vid Västerås skolor, men är även öppet för andra.
Temat är ”Framtidens transporter inklusive ny teknik och framtidens energikällor”.

Förutom Benny Dahlström på Toyota medverkar också:
Harry Frank, tidigare forskningsdirektör på ABB och nu verksam inom kungliga vetenskapsakademin. Han visar på förutsättningarna för hur vi till viss del kan ersätta fordonsbränslen med el, och därigenom på sikt göra Sverige oberoende av oljeprodukter.

Erik Dahlquist, professor vid Mälardalens högskola, presenterar förutsättningen för produktion av olika förnybara fordonsbränslen som etanol, biogas, DME och biodiesel. Han visar också på sambandet mellan energi och klimat.

Det blir också en diskussion där eleverna får ställa frågor. Elever från ABB-gymnasiet, Wennströmska gymnasiet och IT- gymnasiet deltar. Även studenter från högskolan kommer att medverka.


För mer information kontakta
Erik Dahlquist, professor i energiteknik
erik.dahlquist@mdh.se
021-151768

Skrivet av informatör: Pia Rudolf 021-15 17 43

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera