Mälardalens högskola - en stolt, modig och öppen högskola

Den här veckan äger Nordens största Pridefestival, Stockholm Pride rum. Mälardalens högskola finns på plats för tredje året i rad. - Vi vill visa att Mälardalen är ett bra ställe att leva på med en stolt, modig och öppen högskola, säger rektor Ingegerd Palmér som är en av representanterna från högskolan som kommer att delta i festivalen.

Mälardalens högskola finns på plats på Pridefestivalen i tältet ”Olika men lika”. Tillsammans med Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Marknadsföring AB, Polismyndigheten i Södermanlands Län och Springpridekommittén representerar högskolan Södermanland.

- Vi kommer ha personal på plats under hela festivalen för att möta besökare och besvara deras frågor om Mälardalens högskola och eventuella framtida studier eller arbetsplats, säger Alice Öberg, projektledare för Pride för högskolans räkning.

Rektor Ingegerd Palmér är en av representanterna från högskolan.

- Mälardalens högskola jobbar aktivt med alla typer av mångfald. Det känns naturligt att vara med i ett sammanhang där vi kan driva utvecklingen framåt tillsammans med andra samhällsaktörer, säger Ingegerd Palmér.

Förutom att delta i tältet ”Olika men lika” kommer representanter från högskolan delta i debatter. Fredag 30 juli arrangeras bland annat seminariet HBT-perspektiv i förskola och skola där Torbjörn Messing, högskolans jämställdhetssamordnare och ledamot i regeringens Delegation för jämställdhet i skolan, och Marika Hämeenniemi, universitetsadjunkt i pedagogik, tillsammans med Kristina Henkel, jämställdhetskonsult och författare, ska diskutera hur förskolan och skolan (inte) arbetar med HBT-frågor.

2010 års Pridefestival pågår mellan den 26 juli -1 augusti. Under sommaren firas ytterligare minst 140 pridefestivaler, fester och karnevaler runt om i världen.

Några siffror som debatten den 30 juli handlar om:
·  13 procent av alla pojkar i tonåren är intoleranta mot homosexuella.

·  Toleransen blir dock större bland ungdomar. Från 1989 till 2003 ökade andelen från 60 procent till 90 procent bland de som instämde i påståendet ”Att vara homosexuell är inget onormalt”
·   Självmordstankar och självmordsförsök är dubbelt så stor bland homosexuella ungdomar
·  Undersökningar visar att förskollärare och lärare omedvetet upprätthåller heteronormen. Man visar bara exempel på kärnfamiljen (mamma-pappa-barn) medan motbilderna är extremt få.
·  HBT-perspektiven är inte framlyfta och integrerade i lärarutbildningen
 Källor: Folkhälsoinstitutet, SOU 2009:64, ”Tyst i klassen – om lärares arbete kring sexuell läggning”

För mer information:
Alice Öberg, projektledare, Mälardalens högskola, 0733-75 60 50 eller alice.oberg@mdh.se

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen