Mälardalens högskola får 6 miljoner för att utbilda företag och landsting i jämlikhet och mångfald

Mälardalens högskola ska utbilda bland annat chefer och ekonomer i genus- och mångfaldsintegrering. För att göra det får högskolans projekt JämBredd 6,1 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) .

Mälardalens högskola har under en längre tid arbetat strategiskt för att öka kunskapen inom organisationen för genus- och mångfaldsfrågor, och på högskolan bedrivs forskning inom området. Men genom projektet JämBredd hoppas högskolans jämställdhetssamordnare Torbjörn Messing att fler ska få del av dessa kunskaper. - Mälardalens högskola har en ganska bred kompetens inom genus och interkulturalitet. Därför känns det bra om vi kan bidra till ett samhälle där alla får ett mer jämlikt bemötande. Idén är att Mälardalens högskola ska erbjuda en palett med skräddarsydda utbildningar i genus- och mångfaldsintegrering. Utbildningarna kommer i första hand att erbjudas till högskolans samarbetspartners, det rör sig om kommunerna i regionen, tre landsting, några företag och myndigheter. Men på sikt vill man få ännu fler partners i projektet. - Det kan handla om jämställdhetsutbildningar till chefer och att utbilda ekonomer i genderbudgeting. Men vårt huvudfokus är att utbilda förändringspiloter, alltså personer som ska förändra ojämlika mönster på sina arbetsplatser. Utbildningarna kommer att anpassas efter varje grupp för att bli så konkret och tillämpbar som möjligt. Torbjörn tar personal inom äldreomsorgen som ett exempel. Utbildningen för dem ska förstås ledas av en som forskar just på äldre och genus. - Ytterst handlar det om att man ska lära sig att upptäcka ojämlika strukturer. Ofta tror vi att allt är bra på arbetsplatsen, men när man gått en sådan här utbildning kommer man att se var problemen finns och då kan man börja arbeta proaktivt. Projektet JämBredd kommer att pågå under två år men Torbjörn Messing vill inte att jämställdhetsutbildningarna ska ta slut i och med det. - Min målsättning är att många av de utbildningar vi nu ger ska övergå till högskolans ordinarie kursutbud. I projektet kommer även en professor i pedagogik att anställas som ska arbeta med följeforskning.

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera