Mälardalens högskola och KTH i satsning på strategisk forskning

Mälardalens högskola och Kungliga tekniska högskolan föreslås få 95 miljoner kronor under perioden 2010-2014 för att bygga upp världsledande forskning inom området produktionsteknik.

Det är projektet XPRESS-Initiative for excellence in production research som fått anslag. Projektet är ett samarbete mellan Mälardalens högskola och KTH i Stockholm. - Ur ett MDH-perspektiv är detta oerhört glädjande och är ett kvitto på att vår strategi att satsa på industrirelevant forskning i samverkan med näringslivet är rätt, säger en mycket nöjd Christer Norström, prorektor vid Mälardalens högskola. - Det här är ett erkännande för vår vetenskapliga excellens och ger ett långsiktigt ekonomiskt stöd, både för oss och för våra industriella partners i Mälardalsregionen, säger en glad Mats Jackson, forskningsledare Innovation och produktrealisering på Mälardalens högskola. Totalt har 112 ansökningarn granskats av ledande internationell expertis och 43 föreslås finansiering. Medlen tilldelas starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor och handlar om den enskilt största utlysning av forskningsmedel som någonsin skett i Sverige. – Framgång i den här utlysningen kan få stora effekter för lärosätena under lång tid framöver, säger Arne Johansson, samordningsansvarig för satsningen och huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet. De som beviljas medel nu, kommer efter godkänd utvärdering om fem år att få behålla pengarna som långsiktiga basanslag. Detta anslag inom produktionsteknik har stor betydelse för Mälardalens högskola. Historiskt sett har Eskilstuna länge varit ett nav inom tillverkningsindustrin i Mälardalen. Genom regeringens satsning kan MDH nu satsa långsiktigt på forskning inom produktionsteknik.

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera