Mälardalens högskola vinner miljöpris

Mälardalens högskola (MDH) var första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och arbetet för en hållbar utveckling pågår ständigt. I går tog MDH:s rektor Karin Röding emot Guldstänks miljöpris för högskolans hållbarhetssatsning vid en gala i Västerås.

– Det är roligt att vi uppmärksammas för vårt miljöarbete, som är en naturlig del i vår verksamhet. För MDH är det viktigt att ha kontinuitet och kvalitet i miljöarbetet, både vad gäller miljöinslag i utbildning och i den dagliga verksamheten, säger rektor Karin Röding.

MDH verkar för att ge alla anställda, studenter och samarbetspartners ökade kunskaper inom miljörelaterade områden. Högskolan har också, genom sin verksamhet och samverkan med sin omgivning, möjlighet att påverka samhällets inriktning mot en hållbar utveckling.

Guldstänks miljöpris 2012 är på 100 000 kronor. I sin motivering till priset skriver Guldstänk bland annat:

”Högskolan har kraftigt och på olika sätt minskat sina egna utsläpp av växthusgaser.
En betydande aspekt är högskolans bidrag till att studenterna får och använder sig av kunskapen om hållbar utveckling för att påverka sin omvärld.
Klimatfrågorna är globala och forskare från högskolan har tillsammans med Sida startat ett projekt i Sydafrika där målet är att generera el med miljövänlig teknik.
Ett annat bevis på skolans internationella status är att forskare deltog som inbjudna talare på FN:s miljökonferens i Dubai i januari 2012.”Fakta om högskolans hållbarhetssatsning

  • Högskolan förbrukar cirka 4 miljoner kWh/år. Målet är att sänka energiförbrukningen med 11 procent fram till 2013 jämfört med basår 2010.
  • Den el som högskolan köper in består av vind- och vattenkraft, d v s förnybar energi.
  • De interna transporter som sker mellan campusorterna utförs endast med bilar som drivs med miljövänlig etanol och bensin.
  • Ett nytt utskriftssystem har minskat pappersförbrukningen. Antalet pappersutskrifter per år har reducerats från 12 miljoner (2010) till 8,4 miljoner (2011).


Planerade satsningar för att minska energianvändningen

  • Automatisk avstängning av datorerna när de inte används.
  • Installera närvarostyrd belysning vid ombyggnation.
  • Installera koldioxidstyrd ventilation för att minska drifttiderna på ventilationsaggregaten vid ombyggnation.Kontaktuppgifter
Sara Seltborg, informationschef, telefon: 021-10 15 35, sara.seltborg@mdh.se

Porträttbild: Rektor Karin Röding

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen