Mälardalens högskolas forskarcirklar öppnar ögon för jämställdhet

Burkini och somaliska lexikon är exempel på resultat av Mälardalens högskolas projekt JämBredd. Genom projektet har bland andra Flens kommun utvecklat sina verksamheter för att passa alla kommunens invånare.

JämBredd är ett *ESF-finansierat projekt med Mälardalens högskola som kunskapsplattform. Syftet med projektet har varit att i samverkan med regionen ta fram ny kunskap om genus- och mångfaldsfrågor. Deltagare i projektets forskningscirklar har varit nio kommuner, två landsting, två myndigheter samt några kommunala bolag och företag.

I Flens kommun har en forskningscirkel, förutom forskare från Mälardalens högskola, bestått av personal från biblioteket, simhallen och turistbyrån samt en kommuninformatör. Med forskningsmässiga metoder, exempelvis intervjuer och analyser av kritiska situationer har man upptäckt behov och vägar att utveckla verksamheten. Bland annat kom det fram att alla somalisk-svenska lexikon alltid var utlånade på biblioteket och därför köptes många fler in. Simhallspersonalen fick inblick i muslimska kvinnors behov, vilket resulterade i särskilda badtider och inköp av ett antal burkinis, som är en helkroppstäckande simdräkt.

Mälardalens högskola har tillämpat aktionsforskningsmetoder som bygger på gemensam kunskapsproduktion utifrån deltagarnas frågor och dilemman om mångfald i vardagen och i arbetslivet. Forskarna i projektet har lett det systematiska lärandet, kunskapsutvecklingen och agerat ”kritiska vänner” som ställer frågor och teoretiserar.

-          Praktiker har erfarenhetsbaserad kunskap från fältet. Forskare känner till teorier, modeller och forskning inom kunskapsområdet. Det betyder att vi har mycket att lära av varandra, säger Torbjörn Messing, jämställdhetshandläggare på Mälardalens högskola och projektkoordinator för Jämbredd.

EFS:s Team likabehandling, länsstyrelserna och Nordiska ministerrådet har alla uppmärksammat behovet av verksamhetsnära forskning inom mångfaldsfrågor och visat intresse för Jämbredds metoder och resultat.

Mälardalens högskola bjuder in till konferensen Hållbara interkulturella städer i Mälardalen den 26 augusti. Det är en spridningskonferens där forskare och deltagare tillsammans kommer att berätta om vilka lärdomar projektet kring interkulturellt lärande har gett. Bland andra kommer Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med inriktning på interkulturellt lärande på Mälardalens högskola, att tala och en rapport med fler exempel från forskningscirklarna att släppas. Dessutom kommer Anna Tengqvist, nationell koordinator för ESF:s Tema Likabehandling och Michael Martinsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun, att finnas på plats.

*Europeiska socialfonden

För mer information kontakta Torbjörn Messing, jämställdhetshandläggare på Mälardalens högskola, tel. 021-10 73 09.

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen