MOPS - Ny modell för samarbete mellan högskola och kommun ger bättre vård och omsorg

Christine Gustafsson, forskare vid Mälardalens högskola och Cecilia Vestman, processledare för Samhällskontraktet har blivit inbjudna att delta vid den nationella konferensen FoU Välfärd i Sundsvall den 23 augusti. De kommer att berätta om vilka möjligheter som skapats av MOPS-processen, en modell för samverkan mellan kommun och högskola.

MOPS, Modell för Projektutveckling i Samhällskontraktet, handlar om att utveckla idéer inom vård och omsorg. I år har Samhällskontraktet för andra året i rad efterlyst idéer från personal vid Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad. De bästa idéerna väljs ut och Samhällskontraktet ger stöd i arbetet med att ta fram projektplaner och att hitta fortsatt finansiering. Hittills har högskolan och kommunerna tillsammans genomfört projekt kring bland annat vårdhundar i demensvård och nya arbetssätt på gruppboenden.

Christine Gustafsson hoppas kunna sprida modellen vidare till andra som arbetar med utveckling och samverkan inom välfärdsområdet:

-        För oss har MOPS varit en dörröppnare på många sätt. Förutom att det gett många nya idéer har också de olika organisationerna, högskolan och kommunerna, lärt känna varandra bättre och förstått värdet av att ta del av varandras kunskap, säger Christine Gustafsson, forskare vid akademin för hälsa, vård och välfärd och en av Samhällskontraktets projektledare.

Cecilia Vestman tycker att MOPS-modellen är ett sätt att säkerställa att de gemensamma projekten svarar mot verkliga behov.

-        Det är lätt att samverkansprojekt blir sidospår som inte kommer till nytta för personal och brukare. Genom att vi utgår från idéer som kommer från våra verksamheter vet vi att behoven verkligen finns, säger Cecilia Vestman, processledare för Samhällskontraktet.

FoU betyder forskning och utveckling. FoU-konferensen i Sundsvall arrangeras av Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet. Mer information finns på www.fouvalfard.se.

För mer information, kontakta

Sanna Henriksdotter, informatör, Mälardalens högskola
Tel 021-10 14 03, sanna.henriksdotter@mdh.se

Christine Gustafsson, Samhällskontraktet, forskare vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola
Tel 016-15 34 69, christine.gustafsson@mdh.se

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen