Ny app-kurs med fokus på en bättre värld

Användningen av mobila applikationer, appar, har ökat i rekordtakt på sistone. Arbetsgivare fullkomligt skriker efter folk som kan göra appar och allt fler lärosäten startar nu utbildningar specialiserade på apputveckling. Men den nya ettåriga kursen, Hello IDT^, på Mälardalens högskola sticker ut från mängden. Här handlar det om att utveckla appar som ska bidra till lösningar på samhällsproblem.

- Många ungdomar idag blir väldigt berörda av miljökatastrofer och annat som sker i omvärlden och vill göra något för att hjälpa. Därför har vi skapat en kurs där man utifrån samhällsfrågor arbetar fram förslag på lösningar som realiseras i appar, säger Karin Berglund, lektor i innovationsteknik med inriktning mot entreprenörskap, som utvecklat den nya kursen tillsammans med bland andra Rikard Lindell, lektor i datalogi, och Magnus Hoppe, lektor i innovationsteknik, vid Mälardalens högskola.

Hello IDT^ kombinerar alltså de senaste landvinningarna inom mjukvaruutveckling och design av appar med det sociala entreprenörskapet, vilket ger bra förutsättningar att starta affärsverksamhet som bidrar till mer än enbart ekonomisk tillväxt.

- Det kan handla om att ta fram en app som läser sträckkod och informerar om en produkts miljöpåverkan, en app där man får en översikt över hur man bäst skickar pengar till behövande eller en app i form av ett spel som förmedlar kunskap om hur viktigt det är med återvinning, berättar Karin Berglund.

Den nya utbildningen startar till hösten i högskolans lokaler i Nacka. Förutom programmering och socialt entreprenörskap kommer studenterna bland annat att få lära sig om marknadsföring, omvärldsanalys, design och projektledning - kunskaper som är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Läs mer
http://www.mdh.se/utbildning/program/2011_2012/idt/kurspaket/helloIDT

För mer information kontakta
Karin Berglund, tfn 021-10 16 87, e-post:
karin.berglund@mdh.se
Rikard Lindell, tfn 021-15 17 59, e-post: rikard.lindell@mdh.se
Magnus Hoppe, tfn 016-15 37 02, e-post: magnus.hoppe@mdh.se

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen