Ny bok om nationalekonomi och hållbar utveckling

Vad har egentligen gått snett när miljöförstöringen ökar och både natur och människor exploateras utan att man tar långsiktiga hänsyn? Vi måste våga ställa frågan om det är något fel på de mentala kartbilder som leder oss, skriver Peter Söderbaum, professor vid Mälardalens högskola, i en ny bok.

I ett nationellt svenskt perspektiv och ännu mer på global nivå pågår en omfattande miljöförstöring. Den biologiska mångfalden reduceras t ex när fiskbestånd exploateras så att vissa arter ej förmår återhämta sig; stora delar av Östersjöns bottnar bedöms vara döda; vägar och bostäder byggs på jordbruksmark. Man kan peka på en lång rad ohållbara trender inom miljöområdet men också när det gäller människors hälsa, sociala förhållanden t ex ojämlikhet, inte minst i ett globalt perspektiv.

En förklaring till den hänsynslösa, kortsiktiga exploateringen av miljö och människor är enligt Peter Söderbaum att politiker, företagsledare och samhällsmedborgare leds av sina mentala kartbilder och ideologier, dvs. mål-medelfilosofier. Vi måste våga ställa frågan om det är något fel på de mentala kartbilder som har dominerat en tid och som alltjämt är centrala för olika aktörer.

Söderbaums slutsats i boken ’Understanding Sustainability Economics - Towards pluralism in economics’ (Earthscan, London 2008) är att vi snarast bör hitta alternativ till organisationer som ensidigt definieras i penningmässiga termer; alternativ till Världshandelsorganisationen, WTO. Nationalekonomer bör själva leva som de lär – hylla konkurrens och valfrihet också när det gäller sätt att se på nationalekonomi.

En japansk grupp kommer till Mälardalens högskola i morgon kl 13.00 för att först lyssna på Peter Söderbaum som kommer att överräcka ett exemplar av sin nya bok. För mer information kontakta författaren.

Om författaren:
Peter Söderbaum är professor emeritus i ekologisk ekonomi vid Mälardalens högskola. Han har tidigare varit knuten till Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och har publicerat en lång rad kapitel i böcker och artiklar i olika tidskrifter. Av tidigare böcker kan nämnas Ekologisk ekonomi. Miljö och utveckling i ny belysning (Studentlitteratur 1993) och Ecological Economics. A Political Economics Approach to Environment and Development (Earthscan, London 2000).

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera