Nytt rekord för utlandskurser i språk vid Mälardalens högskola

Mälardalens högskola har denna hösttermin skickat iväg rekordmånga – sammanlagd över 70 heltidsstudenter - till språkkurserna utomlands som erbjuds på högskolan sedan ett antal år tillbaka.

Intresset för våra språkkurser utomlands – MDH erbjuder numera helterminsstudier i franska i Nice, spanska i Barcelona och tyska i Köln – har ökat markant, säger utbildningsledaren Uwe Kjär på UKK (Akademi för utbildning, kultur och kommunikation).
- Detta är särskilt glädjande med tanke på att språken som tyskan och franskan haft kännbara rekryteringsproblem vid svenska högskolor och universitet de senaste åren. Men vi på MDH har hittat ett koncept som tilltalar studenterna: Att kombinera språkstudier med utlandsuppehåll och resor till Nice, Barcelona respektive Köln.

- Alla vet att det finns stora fördelar med att lära sig språket i själva landet, säger Uwe Kjär. Dessutom kan vi inom ramen för kursen erbjuda studieresor och exkursioner, något som är omöjligt här på våra campuskurser i Västerås eller Eskilstuna. För övrigt följer kurserna i Nice, Barcelona och Köln helt våra kursplaner från MDH och all examination sker i vår regi. Vid flera tillfällen per termin åker lärare från MDH ner till Frankrike, Spanien och Tyskland för att undervisa, men huvuddelen av undervisningen sköts av infödda lärare från universiteten på studieorten.

För mer information om våra utlandskurser kontakta oss gärna:
Franska 1 i Frankrike (Nice) Anna Chryssafis anna.chryssafis@mdh.se
Spanska 1 i Spanien (Barcelona) Magda Salinas magda.salinas@mdh.se
Tyska 1 i Tyskland (Köln) Uwe Kjär uwe.kjar@mdh.se

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera