Ökat intresse för civilingenjörsutbildningar

Söktrycket på Mälardalens högskolas utbildningar har varit högt inför höstterminen. Att det finns ett stort behov av välutbildade ingenjörer på arbetsmarknaden, märks även på söksiffrorna.
– Det är riktigt positivt att totalt 208 studenter är antagna till civilingenjörsprogrammen, jämfört med 156 förra hösten. En bra uppåtgående trend, säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola.

Om några veckor drar höstterminen igång för Sveriges högskolestudenter. För Mälardalens högskola är siffrorna efter urval två till höstens antagning glädjande. Extra glädjande är det också förstås att högskolans ingenjörsutbildningar är populära. Arbetsmarknadens behov av välutbildade ingenjörer är stort, endast i Västerås räknar man med att företagen tillsammans behöver anställa 2 000 ingenjörer.
-Att högskolans civilingenjörsprogram visar på ett ökat intresse från de sökande är mycket positivt för såväl högskolan som näringslivet, säger Karin Röding.

Platser kvar – ta chansen
Trots högt söktryck, finns det fortfarande några lediga platser kvar på höstens utbildningar. För den som fortfarande inte har planer för hösten, finns det alltså möjlighet att söka en utbildning.  Nedan listas de program som fortfarande har några platser kvar. På Mälardalens högskolas hemsida kan man läsa mer om utbildningarna samt hur man går till väga för att göra en sen anmälan.

Program med platser kvar:
Analytical Finance 
Civilingenjörsprogrammet i energisystem 
Datavetenskapliga programmet, spelutveckling 
Datornätverk och datakommunikation 
Energiingenjörsprogrammet 
Flygingenjörsprogrammet 
Folkhälsoprogrammet 
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik 
Informativ illustration - informationsdesign 
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram 
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram 
Innovationsprogrammet-MTO Industridesign 
Innovationsprogrammet-MTO IT-entreprenör 
Kandidatprogrammet i språk och humaniora med allmän inriktning 
Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation 
Rumslig gestaltning - informationsdesign 
Textdesign - informationsdesign 
Ämneslärarprogrammet grundskola 7-9 ämneskombination: Svenska/Engelska/Svenska som andraspråk 
Ämneslärarprogrammet grundskola 7-9 ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Engelska/Svenska som andraspråk 
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Samhällskunskap/Engelska 
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Samhällskunskap/Svenska
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Seltborg, informationschef
Tel. 073-662 05 35 
Email: sara.seltborg@mdh.se 

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen