På regeringens uppdrag - Ny rektorsutbildning till Mälardalens högskola.

En ny rektorsutbildning ska ges på Mälardalens högskola. I samarbete med Högskolan i Dalarna och Örebro universitet är Mälardalens högskola en av de sex arrangörer i landet som får anordna det nya rektorsprogrammet. Regeringen kommer satsa 100 miljoner per år på utbildningen.

- Det här är jättepositivt och ett kvitto på att vi har god kvalitet, säger Christer Norström prorektor på Mälardalens högskola.

Rektorsutbildningen har sedan 90-talet varit frivillig för rektorer, men kommer nu att bli obligatorisk igen. Alla nya rektorer som ska anställas inom förskola och skola måste ha utbildningen.
- Vi räknar med att även redan anställda rektorer kommer vilja gå utbildningen. Det kommer att bli en fjäder i hatten för dem i konkurrens med nya rektorer, säger Björn Sandström på myndigheten för skolutveckling.

Regeringen kommer satsa 100 miljoner per år på den nya rektorsutbildningen. Därutöver läggs en engångssumma på 60 miljoner för kompetensutveckling när utbildningen införs.
Myndigheten för skolutveckling har fått regeringens uppdrag att välja ut vilka som ska anordna utbildningen. Sammanlagt tio lärosäten eller grupper av lärosäten har ansökt om att få dem. Sex av dessa får utbildningen.
Mälardalens högskola, Högskola i Dalarna och Örebro universitet i samarbete är en av dessa. Uppdraget gäller fram till 2014.

Utbildningen är på totalt 30 högskolepoäng och man läser den över en tid på 3 år.
Utbildningen startar i januari 2009. Man räknar med att man kommer ta in 1200 studenter varje år fördelat i hela landet.

Gunnar Berg, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola, är en av initiativtagarna till ansökan som nu lett till att Mälardalens högskola får utbildningen.
- Det här är ett nytt område för högskolan och ett stort genombrott säger han.
Han tror också att det nya rektorsprogrammet kan få många andra positiva effekter.
- Vi kommer få ett helt nytt kontaktnät bland skolledare i regionen. Det kan generera många utvärderingsuppdrag, skolutvecklingsuppdrag samt mer forskningsmedel, tror Gunnar Berg.


De som får anordna rektorsprogrammet är:
• Örebro universitet, Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola
• Karlstads universitet
• Stockholms universitet
• Umeå universitet
• Uppsala universitet
• Växjö universitet och Högskolan i KalmarKontaktpersoner:
Gunnar Berg, professor i pedagogik Mälardalens högskola
021-10 15 86

Christer Norström, prorektor Mälardalens högskola
021-10 14 64

Björn Sandström, projektledare Myndigheten för skolutveckling 0734-19 81 27

För mer info se också
http://www.skolutveckling.se/pressrum/pressmeddelanden/p/?contentId=23530Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera