Pressinbjudan: Kraftfull satsning på regionens skolor

För att möta de utmaningar som finns i skolan riggas nu Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL). Initiativtagarna till satsningen är MDH, Västerås stad och Eskilstuna kommun. I satsningen går högskolan in med sina främsta skolforskare. Totalt satsas 40 miljoner kronor.

Härmed bjuds journalister in till pressträff med anledning av start av Mälardalens kompetenscentrum för lärande, MKL.

Tid och plats:
Tisdag 17 april, klockan 11.00

Mälardalens högskola, Drottninggatan 12, Eskilstuna (vi möts vid informationsdisken, entrén)

Medverkande
Pia Lindberg, Akademichef, MDH

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, MDH
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna
Bo Karlsson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Föranmälan
Anmäl gärna din medverkan till Anna-Maria Jonuks, kommunikatör MDH, Tel 021-101654, E-post anna-maria.jonuks@mdh.se

 

 

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen