Professor från MDH tilldelas prestigfylld utmärkelse

Paul Pettersson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola, har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen CAV award 2013 för sin forskning kring modellering, simulering och verifiering av tidskritiska datorsystem och för utvecklingen av verktyget UPPAAL.

– Forskningen handlar om att ta fram ingenjörsmässiga design- och analysmetoder för tidskritiska datorsystem. Våra metoder, som har implementerats i verktyget UPPAAL, är tillräckligt generella för att kunna tillämpas inom många olika områden, vilket är en bidragande orsak till att de fått stor spridning inom både akademin och industrin. Vi kan till exempel se att UPPAAL under många år har laddats ner över 30 gånger per dag av användare över hela världen, säger Paul Pettersson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola.

Paul Petterssons forskning ingår i MDH:s spetsforskningsområde inbyggda system och handlar om att få datorsystem tidsmässigt korrekta. Systemen är ofta säkerhetskritiska vilket gör det viktigt att kunna förutsäga hur de kommer agera. UPPAAL är ett datorprogram som används för modellering, simulering och verifiering av realtidssystem. Till skillnad mot andra system kan UPPAAL användas redan på designnivå, det vill säga tidigt i utvecklingen för att beräkna om systemet kommer fungera korrekt.

– Forskningen kommer att ge potentiellt billigare och kortare utvecklingstid. Om man betänker att tidskritiska system inkluderar sådant som byggs av stora svenska företag såsom ABB, Volvo, Bombardier, Ericsson och Scania handlar det om stora pengar och möjligheter, säger Paul Pettersson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola.

CAV award är en utmärkelse som delas ut vid konferensen Computer-Aided Verification, vilket är den främsta internationella konferensen inom det datavetenskapliga forskningsområdet datorstödd verifiering. Syftet med utmärkelsen är att identifiera framstående forskning inom området och för första gången tilldelas i år utmärkelsen forskare utanför Nordamerika. Den 17 juli 2013 mottog Kim G. Larsen, Paul Pettersson och Wang Yi utmärkelsen och en prissumma på 10 000 dollar vid den 25:e CAV-konferensen i Sankt Petersburg, Ryssland.

För mer information kontakta gärna:

Paul Pettersson, prorektor och professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola
Tel: 021-15 17 41, e-post: paul.pettersson@mdh.se

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera