Sex MDH-forskare möter 1 200 gymnasieelever

Samarbetande robotar, väldresserade bakterier, matematiska formler som hjälper till att upptäcka bröstcancer eller hur platser påverkar innovation, framtidens arbetsmarknad samt identitet och mångfald. Det är årets ämnen i Science@MDH – en populärvetenskaplig dag – då totalt 1 200 gymnasieelever kommer till Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna och Västerås för att lära sig mer om forskning. 

– På Science@MDH får gymnasieeleverna se hur forskning utvecklar och utforskar människan, regionen och världen. Att forska är att skapa värde och nytta för samhället samtidigt som det är ett oerhört spännande arbete. Det hoppas vi ska inspirera gymnasieeleverna, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

Science@MDH hålls i Västerås tisdagen den 17 november och i Eskilstuna den 18 november. Under föreläsningarna möter gymnasieeleverna sex forskare som ska inspirera och väcka nyfikenhet. Rasmus Åkerblom, med erfarenhet av vetenskapsredaktioner för såväl radio som tv, är moderator för Science@MDH och guidar eleverna genom föreläsningspassen.

Energi, teknik och matematik
Västerås 17 nov kl. 09.00-11.00 och Eskilstuna 18 nov kl. 13.00-15.00

  • Monica Odlare – om hur alger kan rena mark och vatten mer energieffektivt
  • Farid Monsefi – om hur matematik kan hjälpa till att upptäcka bröstcancer
  • Mikael Ekström – om hur robotar kan samarbeta och ta egna beslut

Ekonomi, samhälle och kultur
Västerås 17 nov kl. 13.00-15.00 och Eskilstuna 18 nov kl. 09.00-11.00

  • Jonas Stier – om människors identitet, fördomar och mångfald
  • Jennie Schaeffer – om hur platser och rum ger förutsättningar för innovation
  • Eva Lindell – om framtidens arbetsmarknad

Program för Science@MDH och mer information

Kort fakta om forskningen vid MDH

På MDH finns drygt 500 personer som arbetar med forskning, från professorer till forskarstuderande. Forskningen sker inom sex inriktningar: Framtidens energi, Hälsa och välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och organisation, Innovation och produktrealisering samt Utbildningsvetenskap och matematik. 

Kontakt och mer information
Sara Olofsson, 021-10 13 67, sara.olofsson@mdh.se
Sofia Norling, 021-10 13 25, sofia.norling@mdh.se

För mer information:

Sara Olofsson, kommunikatör Mälardalens högskolan

tfn 021-10 13 67 e-post: sara.olofsson@mdh.se


Med 14 000 studenter och 900 anställda är Mälardalens högskola en av Sveriges stora högskolor. MDH kännetecknas av ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen