Skandinavistiken på Mälardalens högskola får projektpengar för internationellt samarbete … igen

Skandinavistiken på Mälardalens högskola har för tredje gången sedan 2007, fått projektfinansiering från Svenska Institutet. Mälardalens högskola har lång erfarenhet av Skandinavistik och har ett brett program som attraherar studenter från hela världen, något som högskolan är ganska ensam om i Sverige.

-          Våra skandinavister är såväl utbytesstudenter som så kallade free movers från hela världen. Vi ger alltid alla tre kurserna och har hittills aldrig ställt in någon kurs. Programmet har vuxit både i antal kurser och i antal studenter, säger Viktor Hennius, samordnare för internationell verksamhet och koordinator för kurser i skandinavistik på akademin för utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola.

Projektet som beviljats nu innebär det tredje samarbetsprojektet i följd som Skandinavistiken på Mälardalens högskola har fått finansierat av svenska institutets Östersjöprogram. Östersjöprogrammet arbetar med finansiering av samarbetsprojekt inom högre utbildning mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Projektet kommer att pågå i två år och handla om att hitta gemensamma former för att utveckla kurser i svenska för speciella ändamål, som exempelvis affärssvenska. Samarbetspartners i projektet är NARFU (Northern Arctic Federal University) i Arkhangelsk Ryssland, Lettlands universitet i Riga, Ivan Frankouniversitetet i Lviv i Ukraina och Svenska centret i Minsk i Vitryssland.

Syftet med projektet är att tillhandahålla ett forum för studenter, lärare och forskare att utbyta idéer och kunskaper om undervisning i svenska som främmande språk, speciellt när det gäller affärssvenska.

De 636 000 kronor som erhållits för projektet kommer att användas till tre olika seminarier, personal- och studentutbyte, resekostnader och den publikation som projektet ska utmynna i.

För mer information kontakta Viktor Hennius, samordnare för internationell verksamhet och koordinator för kurser i skandinavistik

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen