Små handlingar gör stor skillnad för utsatta barn

Professor Angie Hart från universitetet i Brighton kämpar för att utsatta barn ska få stöd. För att klara motgångar bättre anser hon att barn behöver skratt, en omtyckt hobby och ett varaktigt engagemang av någon vuxen som bryr sig om dem. Under det kommande året är hon gästprofessor på en professur till Alva Myrdals minne vid Mälardalens högskola (MDH).

Angie Harts forskning handlar om hur utsatta individer, främst barn och deras familjer, kan få hjälp att förebygga och hantera motgångar och påfrestningar. Forskningen sker i nära samarbete mellan regionala och kommunala organisationer, offentlig verksamhet och universitetet i något som kallas Community University Partnership Programme, CUPP.
- Jag vill att forskningen ska vara nåbar för alla, så att den verkligen kommer till användning i samhället, säger Angie Hart.

Angie Hart kommer att besöka Västerås och Eskilstuna vid fyra tillfällen under 2012. Nu närmast mellan den 1 och 4 maj. Under sina besök kommer hon bland annat att undervisa på förskollärarprogrammet, åka på studiebesök samt vara involverad i olika möten om forskning.
– Den forskning Angie Hart och CUPP utför i Brighton påminner på många sätt om MDH:s samverkan med kommunerna inom projektet Samhällskontraktet. Därför är vi glada att välkomna Angie Hart till oss så att vi ytterligare kan utveckla vår forskning och samverkan, säger Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan.

Små positiva handlingar kan göra stor skillnad
Angie Hart har valt att arbeta vid University of Brighton, som ligger långt fram när det gäller forskningssamarbeten mellan lärosäte och omgivande samhälle. Målet med samarbetet är att stärka en hållbar utveckling genom samverkan.
Mycket av hennes forskning berör barns förmåga att klara en svår uppväxt och motgångar i livet och deras förmåga att komma tillbaka efter en period av svårigheter. Det kallas återhämtningsförmåga.

Angie Hart har tillsammans med sina kolleger arbetat fram ett återhämtningsbaserat schema för att möta barns behov. Det innehåller aktiva handlingar och aktiviteter som kan hjälpa barnen. Handlingarna och aktiviteterna ska alltid vara positiva, eftersom de här barnen ofta möter negativa signaler. Därför har även små handlingar stor betydelse för barnen.
Enligt Angie Hart kan en sådan handling vara att se till att barn har en hobby, som kan göra det möjligt för barnet att känna samhörighet med andra. Forskning har också visat att humor är ett bra verktyg för barn att hantera svåra situationer, så att barnen får tillfälle att skratta är viktigt.
- Vissa barn klarar sig bättre än andra, men jag vill att alla barn ska ha möjlighet att komma upp ur svackor. För att det ska fungera måste det omgivande samhället göra något. Genom samverkan blir forskningen användbar även i praktiken, säger Angie Hart.


Om Professuren till Alva Myrdals minne
Gästprofessuren finansieras genom ett samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola och kan variera tematiskt och innehållsmässigt inom områden som har en direkt eller indirekt koppling till Alva Myrdals insatser för jämställdhet, jämlikhet och social rättvisa. Gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten kan gälla förskola och skola, värdegrundsfrågor, pedagogik och internationellt samarbete. Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer.


Vill du komma till Angie Harts föreläsning "How the child will be a dandelion flower", välkommen: den 3 maj, kl. 9.00-12.00 till Mälardalens högskola, sal E 208, Drottninggatan 12, Eskilstuna.

Vill du intervjua Angie Hart, kontakta: Sofia Norling, forskningskommunikatör på MDH, telefon 021-10 13 25, e-post: sofia.norling@mdh.se


Kontaktpersoner:

Anette Sandberg, professor i pedagogik vid MDH, telefon 021-10 14 04
Elinor Brunnberg, professor i socialt arbete vid MDH, telefon 016-15 34 94

Bild på Angie HartOM MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Visste du att…
… MDH har cirka 13 000 studenter och erbjuder cirka 65 program och 1000 kurser.
… 81 procent av MDH:s studenter har jobb inom ett år efter sin examen.
… MDH får toppbetyg av Svenskt Näringsliv när det gäller samverkan med näringslivet.
… att 86 procent av de studenter som rekryteras från regionen väljer att bo kvar efter utbildningen.
Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen