Tre nya hedersdoktorer vid Mälardalens högskola

Opera, design och datavetenskap är ämnen som kännetecknar de nya hedersdoktorerna vid Mälardalens högskola (MDH). Den 26 april promoveras Birgitta Svendén, vd och operachef vid Kungliga Operan, Luciënne Blessing, professor vid Université de Luxembourg samt Kurt-Lennart Lundbäck, vd för Arcticus Systems vid högskolans Akademisk högtid.

– De nya hedersdoktorerna Kurt-Lennart Lundbäck och Lücienne Blessing representerar högskolans framgångsrika forskning inom inbyggda system och inom design och innovation. Det är mycket positivt för oss att knyta dem ännu närmare MDH på detta sätt. Då vi nu ytterligare vill uppmärksamma högskolans satsning på kammarmusik är det glädjande att Birgitta Svendén blir hedersdoktor här och kan inspirera studenter och medarbetare i ännu större utsträckning, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

De nya hedersdoktorerna promoveras vid Akademisk högtid i Västerås Konserthus den 26 april. Den 25 april håller de föreläsningar vid MDH i samband med Hedersdoktorernas dag då även tidigare hedersdoktor Sarah Wägnert medverkar.

Birgitta Svendén en av Sveriges mest framgångsrika operasångerskor. MDH värdesätter hennes expertis från musikbranschen och hennes framstående ledarskap som tidigare rektor för Operahögskolan i Stockholm och nu som vd och operachef för Kungliga Operan. Hennes utnämning till hedersdoktor vid MDH kommer att i ännu högre grad tydliggöra högskolans kulturella verksamhet och dess värde. Birgitta Svendén är en unik inspirationskälla och förebild.

Luciënne Blessing är professor i Engineering Design and Methodology vid Université de Luxembourg. Hennes forskning präglas av både teoretiska och sociala mål och hon utgår ofta från tvärvetenskapliga perspektiv som inkluderar ämnen som sociologi och psykologi. Forskningen sker, liksom en stor del av forskningen vid MDH, i första hand i samproduktion med näringslivet. Hon har redan i dag kontakt med forskare och doktorander vid MDH och genom sitt omfattande internationella kontaktnät bidrar hon bland annat till att stärka MDH:s internationella kontakter.

Kurt-Lennart Lundbäck är vd för Arcticus Systems och har sedan starten av MDH:s största forskningsinriktning, Mälardalen Real Time research Centre (MRTC), varit engagerad i forskning och utbildning vid högskolan. Genom sitt stora nationella och regionala engagemang har Kurt-Lennart Lundbäck verkat för att sprida datortekniskt kunnande inom svensk mjukvaruindustri. Med sin djupa insikt i både akademins och näringslivets förutsättningar har han gett MDH tillgång till industriellt relevanta forskningsfrågeställningar. Han har dessutom starkt bidragit till att synliggöra MDH:s forskning.

Program till Hedersdoktorernas dag

Bilder på hedersdoktorerna: Birgitta Svendén, Lücienne Blessing och Kurt-Lennart Lundbäck

Mer om hedersdoktorer och Akademisk högtid vid MDH.

I samband med Hedersdoktorernas dag och Akademisk högtid finns möjlighet att intervju någon av hedersdoktorerna.

För kontakt med någon av hedersdoktorerna eller rektor Karin Röding samt mer information:

Sofia Norling, kommunikatör Mälardalens högskola, sofia.norling@mdh.se, telefon 021-10 13 25

Med 12 000 studenter och 900 anställda är Mälardalens högskola en av Sveriges stora högskolor. MDH kännetecknas av ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen