Tre pedagogiska pristagare lyfter undervisningen vid MDH

Kunskap kan leda till något stort, särskilt när den levereras på ett intressant och tankeväckande sätt. För att uppmärksamma framstående pedagogiska insatser har Mälardalens högskola, MDH, inrättat Pedagogiska priset. Tre personer får dela utmärkelsen och prissumman på 50 000 kronor då den nu delas ut för första gången.

– Vi har många duktiga pedagoger vid MDH, men årets tre pristagare har visat på en alldeles särskild lyhördhet och förmåga att inspirera studenterna, som är väl värd att uppmärksamma. Det är med stolthet och stor glädje som jag ger dem utmärkelsen, säger rektor Karin Röding.

Pedagogiska priset tilldelas anställda som gjort framstående insatser inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Priset på 50 000 kronor delas i år mellan de tre pristagarna. Pristagarna utsågs av en jury efter att anställda och studenter haft möjlighet att nominera en valfri person eller grupp av personer. Kravet var att den nominerade är tillsvidareanställd vid MDH och att den pedagogiska insatsen gäller för utbildning på grund- och avancerad nivå. Ett 20-tal personer nominerades till utmärkelsen.

Pristagarna tilldelas sina utmärkelser vid Akademisk högtid i Konserthuset i Västerås den 26 april. Den 15 maj kl. 09.30 i sal Kappa vid MDH i Västerås håller de föreläsningar om sin syn på pedagogik.

Pristagare med motivering:

Niklas Friedler, universitetsadjunkt i produktion, design och logistik
”Niklas undervisning ger studenterna trygghet, säkerhet, tydlighet och struktur. Genom dialog med dem fångar han in såväl kunskapsnivå som deras förbättringsförslag och låter det påverka undervisningen. Med tydliga problemformuleringar, ofta kopplade till arbetslivet, och tydliga krav på studenterna inspirerar han till lärande vilket ger glada, nöjda och kompetenta studenter med tillit till varandra och som tycker det är roligt att lära. ”

Hillevi Gavel, universitetsadjunkt i matematik/tillämpad
”Hillevi ger med lugn och grundlighet en undervisning som knyter an till verkligheten. Studenterna ges därigenom möjlighet till såväl förståelse för ämnet som förståelse för de förväntningar som ställs på dem för att nå lärandemålen. Grundläggande för henne är metodisk undervisning, gediget kursmaterial och utgångspunkten att alla frågor från studenterna är relevanta. Hon följer upp studenters svårigheter och skapar möjlighet för lärande för alla, oberoende av nivå.”

Eric Hansen, universitetslektor i psykologi
”Eric synliggör i sin undervisning det kritiska tänkandet inom ämnet, bland annat i relation till konsumentpsykologi och det som vissa uppfattar som paranormala fenomen. Teori och praktik vävs ihop genom hypotesprövning och demonstrationer så att studenterna skolas in i ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenterna aktiveras i undervisningen genom diskussion och samtal om föreläsningar och kurslitteratur, bland annat genom att han använder IT på ett pedagogiskt sätt.”

Kontaktpersoner:

Niklas Friedler, niklas.friedler@mdh.se, telefon 016-15 32 54

Hillevi Gavel, hillevi.gavel@mdh.se, telefon 021-10 16 01

Eric Hansen, eric.hansen@mdh.se, telefon 016-15 34 25

Sofia Norling, kommunikatör, för kontakt med rektor Karin Röding samt mer information, sofia.norling@mdh.se, telefon 021-10 13 25

Mälardalens högskola är en av Sveriges stora högskolor med 12 000 studenter och 900 anställda. Trots det kännetecknas högskolan av närhet; närhet till det omgivande samhället, närhet mellan studenter och lärare och närhet till våra campus i Eskilstuna och Västerås.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen