TV-dokumentär utvärderas av Mälardalens högskola

Den uppmärksammande TV dokumentären Klass 9A ska utvärderas av Mälardalens högskola. Utbildningsdepartementet har visat intresse för projektet och kommer troligen bidra med pengar till finansieringen.

Dokumentärserien sändes i Sveriges Television under våren 2008. I den beskrivs hur elever i en niondeklass i en lågpresterande Malmöskola genom massiva insatser från en grupp högkvalificerade lärare höjer sin kunskapsnivå till nationell toppnivå.
- De kan beskrivas som en insatsstyrka av lärare som handplockats för sina goda pedagogiska kunskaper, säger Gunnar Berg professor vid Mälardalens högskola.

Gunnar Berg ska i sin utvärdering av dokumentären titta på vilka effekter den fått på andra klasser och skolor. Fokus i studien kommer att ligga på om och i så fall hur skolledare och lärare inspirerats och tagit intryck av erfarenheterna i TV dokumentären.

- Utbildningsdepartementet har uttryckt sitt intresse och uppmuntrat oss att komma in med en skriftlig förfrågan om hjälp med finansiering, säger Gunnar Berg.
Det finns också fler finansiärer som är villiga avsätta pengar och såväl Malmö kommun som den aktuella skolan stöttar helhjärtat utvärderingen. Gunnar Berg räknar med att utvärderingen kommer att bli av och hoppas också kunna lägga upp arbetet så att lärarstudenter på högskolan kan vara med i projektet och arbeta med det som examensarbeten.
- Det är ett otroligt spännande projekt! När en professor engagerar sig i ett forskningsprojekt är det ofta som forskningsledare, men här vill jag också vara med och göra grovjobbet säger Gunnar Berg.

Utvärderingen beräknas komma igång under hösten.


För ytterligare upplysningar hänvisas till gunnar.berg@mdh.se, telefon 021-10 15 86.

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera