Unik chans för student vid Mälardalens högskola - fick sin studie bedömd på stor nordisk konferens

Torbjörn Windahl, student vid Mälardalens högskola, har fått göra något som inte händer många studenter. Han fick presentera resultatet från sin magisteruppsats på en stor nordisk forskarkonferens.

Ett 30-tal forskare bedömde hans studie. Torbjörn har studerat IT-ekonomi och i sin magisteruppsats i våras skrev han om ABB Robotics och deras interorganisatoriska utbyte med leverantörer och kunder.
Det var läraren Peter Ekman som frågade Torbjörn om han ville presentera sina resultat.
- Det var en fantastisk överraskning när han frågade, säger Torbjörn.

Peter Ekman är universitetslektor i informatik och engagerad inom Automation Region utveckling. Det är ett företagsnätverk som vill lyfta regionens kompetens inom automationsteknik. Projektet finansieras till viss del av EU.
- Redan då jag inledde arbetet med Automation Region bestämde jag mig för att involvera studenterna, berättar han.
Syftet var att ge studenterna en inblick i högskolans forskning och att deras uppsatser skulle komma till nytta.

Peter Ekman hade varit handledare för Torbjörns uppsats och visste att studien innehöll intressanta uppgifter. Torbjörn hade också vidareutvecklat studien i ett forskningspapper som Peter Ekman var medskribent på. Han skickade in Torbjörns uppsats och efter någon månads väntan kom beskedet att Torbjörn blivit antagen till konferensen.
Väl på plats i Bergen skulle han presentera sin studie i en så kallad ”work-in-progress paper” inför en forskarkår med doktorander, doktorer och professorer.
- Jag var naturligtvis spänd inför resan och presentationen. Det var väldigt skönt att få presentera sitt arbete tidigt på konferensen för att sedan kunna njuta av den fantastiska upplevelsen att vara på en riktig forskningskonferens, berättar Torbjörn.

Han tycker att seminarierna på högskolan brukar innehålla intressanta diskussioner, men det var något extra att få sitta med när de deltagande professorerna analyserade de presenterade papperen.
Torbjörn och Peter kommer att vidareutveckla studien till en fullvärdig artikel och förhoppningsvis få den publicerad i en forskarjournal.

- För mig bar resan frukt på flera sätt, berättar Torbjörn. Dels fick jag än mer blodad tand på forskning och dessutom fick jag bra kontakt med en professor på ett annat universitet som mycket väl kan leda till att min dröm går i uppfyllelse - att få doktorera!


Kontaktuppgifter:
Torbjörn Windahl, 073-580 67 52
Peter Ekman, Universitetslektor Industriell Ekonomi & Organisation, 021-10 14 17

Skrivet av informatör Pia Rudolf 021-15 17 43

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera

Media

Media