Väl hanterad information kan ge konkurrensfördelar

Nu finns ett ramverk för att hantera och dela information för att på ett effektivt sätt ta fram smarta produktionssystem i tillverkningsföretag. Det gör att nya produkter snabbare kan nå ut på marknaden, vilket kan ge värdefulla konkurrensfördelar.

– För att skapa bästa möjliga produktionssystem för nya produkter måste en projektgrupp samla in och hantera information. Kan ett företag göra den processen stabil och effektiv är det en stor konkurrensfördel. Produkter är ofta enkla för konkurrenter att efterlikna, medan tillverkningsprocesser är svårare att kopiera, säger Jessica Bruch. Hon disputerar med avhandlingen ”Management of design information in the production system design process” vid Mälardalens högskola i Eskilstuna den 30 mars.

Förr kunde ett produktionssystem hålla upp mot tjugo år. Nu är produktlivscykeln kortare. Det innebär att företag allt oftare måste ta fram nya eller anpassa befintliga system för att kunna producera nya produkter.
– Jag har främst arbetat med företag i fordonsindustrin och underleverantörer till fordonsindustrin. Där, liksom i alla andra branscher, är det viktigt att varorna kommer i rätt tid och med rätt kvalitet. Är man underleverantör är det dessutom ofta kostsamt att leverera varorna för sent. Därför är det viktigt att nya produktionsprocesser är stabila och att de snabbt kan vara i drift, säger Jessica Bruch.

Informationshantering är en kontinuerlig process som handlar om att samla in och dela med sig för att sedan använda informationen. Varje del i byggandet av ett nytt produktionssystem påverkas. Därför var det viktigt att ta fram ett ramverk som projektledare och projektmedlemmar kan använda. Då finns möjlighet att nå de tids-, kostnads- och konkurrensfördelar som är resultatet av ett väl fungerande produktionssystem.
– Forskningen visar att det är viktigt hur informationen hanteras i de tidiga faserna av produkt- och produktionssystemsutvecklingen. Då finns störst möjlighet att påverka hur produktionssystemet ska se ut, och därmed dess kostnader och prestanda. Dessutom påverkar en effektiv hantering av designinformation samarbetet med maskinleverantören som har en viktig roll i framgångsrika projekt.

Jessica Bruch är doktorand vid akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola, men är även anställd på Jönköpings tekniska högskolas avdelning för industriell organisation och produktion där hon också undervisar. Forskningen har till stor del skett ute i de företag som hon studerat i sin avhandling. Något hon upplevt som viktigt för att nå goda resultat i forskningen.
– Ska forskningen vara användbar går det inte att sitta på sitt rum och fundera. Då är det viktigt att arbeta med företagen för att komma fram till resultat som ger dem värde och nytta.
Korta fakta om Jessica Bruch

  • Ålder: 30 år
  • Familj: Sambo, mamma, pappa och tre systrar.
  • Hemort: Schotten i Tyskland.
  • Studieort: Hamburg
  • Fritidsintressen: Att umgås med vänner och att vara ute i naturen, träna och resa.
  • Därför är forskning viktigt: Forskning är viktig för att på ett systematiskt sätt bidra till ökad kunskap och på så sätt förstå och även lösa befintliga eller potentiella problem.


Disputation
Jessica Bruch försvarar sin avhandling den 30 mars klockan 13.00 på Mälardalens högskola i Eskilstuna i lokalen Filen.


Kontaktuppgifter

Jessica Bruch, ring 076-804 32 59
Sofia Norling, forskningskommunikatör, Mälardalens högskola, ring 021-10 13 25
Länk till bild på Jessica Bruch: PorträttOm Mälardalens högskola
Mälardalens högskola och akademin för innovation, design och teknik erbjuder ett brett spektra av kreativa utbildningar där vi integrerar budskap med produktutveckling och rumslig gestaltning. Vi vänder på problem och ser dem ur nya synvinklar. Vi ställer oss frågor som ibland kan kännas självklara. Vad händer om du gör så här? Vi erbjuder kurser, program för dig som vill studera. Vi erbjuder samarbete genom Centrum för produktrealisering som är Sveriges nod för samproduktion. Akademi tillsammans med näringsliv genererar nya produkter.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen