Vattenkampanj ska minska alkoholkonsumtion

Inför Valborg genomför Studenthälsan vid Mälardalens högskola en vattenkampanj för studenterna på skolan.  Vattenflaskor med texten ”I studentlivsnatten – drick varannan vatten” kommer tillsammans med broschyrer om ett sunt förhållningssätt till alkohol, att delas ut till studenterna den 29 april. 

 Vi vet att Valborg generellt sett är en stor festhelg för studenter. Genom att synas ute och uppmärksamma detta vill vi medverka till färre negativa konsekvenser i samband med drickandet, säger Johanna Elmersjö, kurator på Mälardalens högskola.

Konsumtionen av alkohol är högst bland unga vuxna och en stor del av den gruppen finns representerad inom högskolesektorn. Mälardalens högskola har i flera år arbetat preventivt och strategiskt för att minska alkoholkonsumtionen bland studenterna. År 2010 kom en rapport från Folkhälsoinstitutet som visade att det arbetet gett goda resultat. Riskkonsumtionen bland studenter på Mälardalens högskola har minskat.

För mer information, vänligen kontakta
Johanna Elmersjö, kurator vid Studenthälsan på Mälardalens högskola
Tel: 021-10 14 30
Email: johanna.elmersjo@mdh.se

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen