Måldata levererar bredbandsnät till Huddinge Kommun

Måldata levererar bredbandsnät till Huddinge Kommun Måldata har i dagarna färdigställt Huddinge Kommuns nya bredbandsnät. Lösningen knyter samman kommunens förvaltningar, skolor, daghem, kommunalhus samt serviceresurser. I dagsläget är det totalt 80 lokationer som sammankopplas i det gemensamma nätet. Huddinge Kommuns förvaltningar, skolor, daghem, kommunalhus samt serviceresurser har nu åtkomst till ett gemensamt nät. Nätet ger användarna tillgång till gemensamma resurser såsom administrativa system, e-post och Internet. I skolorna är nätet uppdelat i ett administrativt nät och ett elevnät. Måldata levererar, installerar och driftsätter hela nätverkslösningen som består av ett bredbandsnät baserat på ATM från Telia. De aktiva komponenterna i nätet, BLN routrar, ARN-routrar samt BayStack 350, levereras i samarbete med Nortel Networks. Nätet har en kapacitet på 155 Mbps centralt och 2 Mbps ut till varje användare. Utöver detta ger Måldata Huddinge löpande service och support samt hanterar all feleskalering mot Telia. Orderns totala värde uppgår till drygt 6 Mkr. Måldata AB (publ.) Om ni önskar ytterligare information vänligen kontakta: Lars Berggren Håkan Karlsson Försäljningschef Koncernchef Måldata Teknik AB Måldata AB 08-734 41 11 08-734 40 35 0708-344 026 0708-344 029 lars.berggren@mald hakan.karlsson@mald ata.se ata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar