Måldata tecknar samarbetsavtal med Stokab

INTERNET MED "SUPERBREDBAND" MÅLDATA TECKNAR SAMARBETSAVTAL MED STOKAB Måldata och Stokab har tecknat avtal om leverans av fiberförbindelser. Avtalet medför att Måldata kan erbjuda bredbandslösningar med gigabit hastighet till företag och bostadsrättsföreningar inom Stockholms samtliga kommuner. Måldata förstärker och vidareutvecklar i och med avtalet sitt produktutbud av helhetslösningar inom områdena datakommunikation, telekommunikation och bredbandslösningar. Måldata kommer att kunna erbjuda alla medelstora och stora företag i Stockholmsregionen internet/intranetlösningar med en överföringshastighet på över 1000 megabit (gigabit). Anslutningspunkter kommer att finnas från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Lösningen innebär att de flaskhalsar avseende överföringshastighet som tidigare har funnits i Internetanslutningar försvinner. "Måldata har många års erfarenhet av att designa och bygga avancerade kommunikationslösningar för stora företag. Marknadspotentialen i att kunna leverera komplexa internetlösningar, distribuerade i spridda statsnät med hög överföringshastighet, är mycket stor. Samarbetet med Stokab utgör en viktig hörnsten i Måldatas expansion inom bredbandsområdet", säger Lars Berggren försäljningschef Måldata Teknik AB. Stokab har sedan 1994 byggt ut ett optiskt fibernät i Storstockholms-regionen. I dag täcker nätet större delen av innerstaden, de flesta kommunala skolorna, de kommunala inrättningarna såsom bibliotek och stadsdelsförvaltningar. Dessutom innefattas ett flertal industri-, kontors- och affärscentra samt Stockholms läns större sjukhus i nätet. Nätet har access till ett flera nationella och internationella nät. Måldata Teknik AB (Bolaget är ett dotterbolag till Måldata AB (publ.) Om ni önskar ytterligare information vänligen kontakta: Lars Berggren Håkan Karlsson Försäljningschef, Måldata Teknik AB VD, Måldata AB 08-734 41 11 eller 0708-344 026 08-734 40 00 eller 0708-344 029 lars.berggren@maldata.se hakan.karlssson@maldata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00470/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar