Målaremästarna varslar om spegellockout efter orimligt varsel

Målaremästarna har beslutat att varsla om spegellockout från den 18 april kl 12.00. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad.

-   Eftersom Svenska Målareförbundet väljer konflikt före fortsatta förhandlingar varslar Målaremästarna om spegellockout. Vi hoppas naturligtvis att Målareförbundet inser att måleribranschen behöver konstruktiva förhandlingar och att vi kan återuppta dialogen, men som bransch- och arbetsgivareorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen, säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna.

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär alltså ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel.

Målaremästarna är starkt kritiskt till de stridsåtgärder som Målareförbundet har vidtagit, inte minst efter de bud och förslag på lösningar som arbetsgivarsidan har presenterat under förhandlingarna. Stridsåtgärderna drabbar 19 arbetsplatser samt ett enskilt företag i sin helhet om det realiseras.

-   Svenska Målareförbundets strejkvarsel slår hårt mot hela branschen om det träder i kraft, både mot företag och deras medarbetare. Mest anmärkningsvärt är att man väljer att rikta blockad mot ett enda enskilt företag som drivs av en ledamot i Målaremästarnas förhandlingsdelegation. Det är uppseendeväckande att så tydligt rikta den typen av åtgärder, säger Björn Hellman.

Genom spegellockouten får Målaremästarna möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Målaremästarna tar i och med lockouten över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten.

Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.


Läs Målaremästarnas varsel om spegellockout i sin helhet på www.maleri.se/Om-oss/Avtal-2013

För mer information, kontakta Björn Hellman, vd på Målaremästarna på 070-934 90 15.


Målaremästarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för det professionella måleriet, och företräder cirka 800 medlemsföretag. Vi arbetar för att utveckla den svenska måleribranschen och att våra medlemmar ska bli riktigt framgångsrika måleriföretag.  

Taggar:

Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och regionkontor i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar