Måleriavtalet klart

Efter några få dagars förhandlingar har Målaremästarna och svenska Målareförbundet slutit ett nytt löneavtal för landets målare. Förhandlingarna gick snabbt eftersom parterna bara diskuterat lön och inga allmänna villkor. Branschen höll märket och landade på 2,6 % på 12 månader.

Målaremästarna och svenska Målareförbundet har slutit ett nytt löneavtal för landets målare. Förhandlingarna gick snabbt eftersom parterna bara diskuterat lön och inga allmänna villkor. Branschen höll märket och landade på 2,6 % på 12 månader.

-          Vi har hittat en bra lönenivå på avtalet. För oss har det varit viktigt dels att målarna får en reallöneökning dels att branschen håller märket. Jag tycker att vi lyckats med båda delarna. Däremot är jag mycket missnöjd med förändringstakten och moderniseringen av avtalet, det går alldeles för långsamt säger Björn Hellman, vd hos Målaremästarna.

Branschen kom inte överens om någon modernisering eller förenkling. Inte heller något kompletterande lönesystem. I sak innebär det att en måleriföretagare inte har någon möjlighet att premiera målare som tar ett extra stort miljöansvar, har särskilt nöjda kunder eller lyckas sälja.

-          Jag är till viss del förvånad, Målareförbundets yrkande var fullt av resonemang kring modernisering och målarens möjlighet att påverka sin förtjänst, och jag hade hoppas på ett seriöst samtal om utveckling. Men när vi synade dem visade det sig att detta bara var floskler. Branschen står inför ett akut behov av att stärka sin konkurrenskraft. Förändring och förnyelse, men Målareförbundet lutar sig tillbaka och säger att allt är bra som det är. Jag är besviken och orolig för branschens utveckling, avslutar Björn Hellman.

För ytterligare kommentarer kontakta Björn Hellman, vd Målaremästarna, tel: 0770-93 90 15

Taggar:

Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och regionkontor i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar