Strejkhotet över i måleribranschen

Målaremästarna och Svenska Målareförbundet sa igår kväll ja till medlarnas bud i målerikonflikten. Det innebär att det inte utbryter någon strejk idag. I korthet innebär överenskommelsen att det blir ett treårigt avtal som följer industrins märke på 6,8 procent. Det kommer också tillsättas fyra arbetsgrupper - för modernisering av avtalet, översyn av personalutrymmen, servicearbetaravtalet respektive översyn av prislistan.

-  Vi har lyckats avvärja en strejk som hade varit skadlig för hela branschen, det är vi naturligtvis glada över. Medlarna lyckades presentera ett väl avvägt bud som till stora delar tillgodoser båda parters behov. Ett treårigt avtal ger naturligtvis också ökad stabilitet på marknaden vilket är positivt för våra medlemmar säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna.

Medlarbudet innebär en rad satsningar på framtida förändringar genom översynen av prislistan och kollektivavtalet i stort. Utöver detta har arbetsmiljön fått stort fokus.  

-  Nu måste vi fokusera på att tillsammans med Målareförbundet försöka hitta vägar att utveckla avtalet till ett avtal som fungerar för både arbetsgivare och arbetstagare. De fyra arbetsgrupperna är en bra start på detta arbete, säger Björn Hellman.

-  För Målaremästarna är premietillägget fortfarande en hjärtefråga som vi inte kommer att släppa även om vi inte fick igenom det den här gången. Ett premietillägg, som är helt frivilligt, skulle vara till stor fördel för både arbetsgivare och arbetstagare.

Måleriavtalet omfattar cirka 11 000 medarbetare. Avtalet gäller från första april 2013 och löper till sista mars 2016.

   
Det nya måleriavtalet i korthet

  • Löneavtal på 6,8 procent över tre år
  • Treårigt avtal med möjlighet till uppsägning efter 2 år
  • Fyra arbetsgrupper – översyn av avtalets språk och struktur, personalutrymmen, servicearbetaravtalet och prislistan.
  • Administrativa förenklingar avseende OB-tillägg, övertid, lagbasersättning och lönebryt

  
  
För mer information kontakta Björn Hellman, vd Målaremästarna, tel: 070-934 90 15

Mer information om måleriavtalet och medlarnas hemställan i sin helhet finns på www.maleri.se/Om-oss/Avtal-2013

Taggar:

Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och regionkontor i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar