Ändrat rapporttillfälle för Malmbergs

Delårsrapport för januari-september 2005 kommer att publiceras onsdagen den 2 november istället för torsdagen den 3 november. Kumla den 7 oktober 2005 Malmbergs Elektriska AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar