Årsredovisning 2012

Malmbergs årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på Malmbergs hemsida www.malmbergs.com.

En tryckt version kommer att finnas från den 8 april och distribueras till alla aktieägare som så önskar. Den kan även beställas hos Malmbergs, telefon
019-587700.För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 klockan 11.30 (CET).

_________________________________________________________________________________

Malmbergs Elektriska AB (publ)                                                                                   Org nr: 556556-2781
Box 144                                                                                                                         Tel: 019-58 77 00
692 23 Kumla                                                                                                                 Fax: 019-57 11 77
www.malmbergs.com
                                                                                                      E-mail: info@malmbergs.com

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.