Malmbergs styrelse föreslår återköp av egna aktier

MALMBERGS styrelse föreslår återköp av egna aktier MALMBERGS styrelse kommer att föreslå bolagsstämman den 27 april 2000 att besluta om återköp och försäljning av egna aktier. I syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats. Återköp föreslås ske i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10% av samtliga aktier i bolaget. Försäljning av återköpta aktier föreslås få ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar med avvikelse från aktieägarnas eventuella företrädesrätt och genom betalning bland annat genom tillskjutande av egendom (apport). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar