Malmbergs valberedning utsedd

Valberedningen har följande sammansättning:


Sven-Ove Cederstrand, ordförande
Pernilla Folke
Per Granath
Björn Ogard


Aktieägare i Malmbergs är välkomna att senast den 29 februari 2012 lämna förslag till valberedningens ordförande under adress: Malmbergs Elektriska AB (publ),
Box 144, 692 23 Kumla.


Årsstämma i Malmbergs kommer att hållas torsdagen den 26 april 2012 i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2011 klockan 12.25 (CET).

_________________________________________________________________________________

Malmbergs Elektriska AB (publ)                                                                            Org nr: 556556-2781
Box 144                                                                                                                  Tel: 019-58 77 00
692 23 Kumla                                                                                                           Fax: 019-57 11 77
www.malmbergs.com
                                                                                                E-mail: info@malmbergs.com

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar