Festival om social förändring – det krävs mer än bara höjda röster

För fjärde året i rad arrangerar Ørecomm – Centre for Communication and Glocal Change – en akademisk konferens och kulturfestival om kommunikation och social förändring. Med mer än 50 talare från 20 olika länder, hoppas man kunna upprepa förra årets succé.

Programmet bjuder på föredrag, paneldebatter, workshops och filmvisningar – i år under temat ”Voice & Matter”.  Möjligheten att göra sig hörd – att ha en röst – är avgörande för att åstadkomma social förändring. Men det räcker inte. De materiella livsbetingelserna är en lika viktig förutsättning för utveckling. InomCommunication for Development, som omfattar både tvärvetenskaplig forskning och praktiskt internationellt utvecklingssamarbete i fält, har kommunikation vanligtvis betraktats som ett medel för ekonomisk utveckling, men också som ett mål i sig, då kommunikation främjar deltagande och demokrati. Voice & Matter betonar vikten av både kommunikation och utveckling, kultur och infrastruktur. Att ge röst åt dem som saknar röst, men också att skapa bättre materiella livsbetingelser, och, inte minst, att utforska det dynamiska samspelet mellan människor och ting i ett annat ljus.

Bland höjdpunkterna finns Sheela Patel från organisationerna SPARC och Slum Dwellers International, som har spelat en viktig roll i arbetet för att ge stöd till de människor som bor i världens sämsta bostadsområden, slummen.

Andra stora namn är Andrea Cornwall som arbetar för IDS – en av världens mest inflytelserika forskningsinstitutioner inom internationella utvecklingsfrågor. Från Nederländerna kommer Stefania Milan, medieforskare och journalist som kommer att prata om internetaktivism och självorganisering i cyberrymden.

De fyra dagarna avslutas med en filmvisning av ”The Stuart Hall Project” från 2013, regisserad av John Akomfrah. Dokumentären kan beskrivas som en hyllning till den jamaikansk-brittiska kulturteoretikern Stuart Hall som gick bort i början av året.  Han har kallats en av de viktigaste kulturteoretikerna i modern tid, och hans forskning fick stor genomslagskraft även utanför universitetsvärlden.

På plats finns även Faye Ginsburg, professor vid New York University, och Baroness Lola Young of Hornsey, professor, skådespelare, och ledamot i det brittiska överhuset, som deltar i en diskussion om Stuart Halls arbete och inflytande.

Arrangemanget är öppet för alla med intresse för kommunikation, nya medier, social förändring, social rättvisa, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, deltagandeprocesser, film för förändring, aktivism, diaspora, global utveckling och utvecklingsjournalistik.

Ørecomm är ett forskningscenter som drivs av forskare på Malmö högskola och Roskilde universitet. Under snart fyra år har man byggt upp ett omfattande och unikt samarbete inom forskningsfältet Communication for Development.

Media välkomnas till alla programpunkter.

Tid: 17–20 september 2014
Plats: Roskilde universitet, ons–tors kl. 09.00-19.00 (Bio i byggnad 41.1, CBIT)
Malmö högskola, fre–lör kl. 09.00-19.00 (Black Box, Bassänggatan 3)

Kontakt: Ulrica Kristhammar, kommunikatör, 072-707 31 27, ulrica.kristhammar@mah.se

För mer info, program, se:
http://voiceandmatter.net

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.