Malmö högskola får 36 miljoner till forskning inom Internet of things

KK-stiftelsen beviljar Malmö högskola 36 miljoner för forskningsprojekt om Internet of Things and People. Forskningen befinner sig inom ett aktuellt och intressant område, näringslivsrelevansen bedöms vara mycket hög och företagens engagemang är tydligt, skriver KK-stiftelsen i sin motivering.

Malmö högskolas rektor Stefan Bengtsson är både stolt och glad över de nya forskningsmedlen:
– Ett fantastiskt roligt beslut. Det visar att vi har verksamhet inom området Internet of things som håller hög akademisk kvalitet och som dessutom är väl uppkopplad mot näringslivet. Den beviljade profilansökan är en viktig pusselbit i byggandet av forskningen inom högskolans teknikvetenskapliga verksamhet, säger han.

Projektet går ut på att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inom ett avgränsat och för näringslivet relevant område. Det är en långsiktig satsning över sju år inom ämnet Internet of things - hur olika föremål i vår omgivning i allt högre utsträckning blir uppkopplade mot internet. 15 forskare vid Malmö högskola och 12 företag samarbetar med projektet. 

Johan Paulsson, Chief Technology Officer på Axis Communications, menar att projektet kan få stor betydelse för utvecklingen av de medverkande företagen:
– Att delta i Internet of Things and People tillsammans med Malmö högskola och de andra medlemsföretagen ger Axis Communications viktiga kontaktytor för fortsatt framgångsrik forskning och utveckling.

Företagens totala insats motsvarar omkring 40 miljoner, vilket tillsammans med Malmö högskolas medfinansiering och KK-stiftelsens anslag ger en total projektbudget på över 100 miljoner kronor. De företag som medverkar i forskningsprofilen är Axis Communications, CyberCom, Data Ductus, E.On, IKEA, Maingate, Sigma Connectivity, Sigma Technology, Sony Mobile, TerraNet, Verisure och ÅF Technology.

Det finns de som menar att Internet of things har potential att förändra vår värld mer än vad internet har gjort.
– Forskningen inom detta område har varit fokuserad på den tekniska infrastrukturen. Vi menar att användarens perspektiv är viktig för att kunna utveckla användbara tjänster och produkter, säger professor Paul Davidsson vid Malmö högskola, som kommer att leda forskningsprofilen.

– Detta är en nisch där vi kan göra skillnad och dessutom genom tillämpade delprojekt adressera viktiga samhällsutmaningar. Baserat på erfarenheten och kompetensen hos de befintliga forskarna kryddat med några nyrekryteringar har vi möjlighet att etablera en internationellt ledande forskningsmiljö, säger Paul Davidsson.

Kontaktperson:
Paul Davidsson
professor och föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People Research Centre, vid Malmö högskola
040-66 58618
paul.davidsson@mah.se

Kommunikatör på Fakulteten för teknik och samhälle
E-post: filippa.tornwall@mah.se
Telefon:040-665 87 17

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Prenumerera

Snabbfakta

KK-stiftelsen beviljar Malmö högskola 36 miljoner för ett forskningsprojekt om Internet of Things and People. Högskolan ska tillsammans med 12 företag bygga upp en ny forskningsmiljö inom ämnet som handlar om hur enheter i allt större utsträckning kopplas ihop med internet. Projektet löper över sju år och involverar 15 forskare vid Malmö högskola samt 12 företag.
Twittra det här

Citat

Att delta i Internet of Things and People tillsammans med Malmö högskola och de andra medlemsföretagen ger Axis Communications viktiga kontaktytor för fortsatt framgångsrik forskning och utveckling.
Johan Paulsson, Chief Technology Officer på Axis Communications.
Ett fantastiskt roligt beslut. Det visar att vi har verksamhet inom området Internet of things som håller hög akademisk kvalitet och som dessutom är väl uppkopplad mot näringslivet. Den beviljade profilansökan är en viktig pusselbit i byggandet av forskningen inom högskolans teknikvetenskapliga verksamhet.
Stefan Bengtsson, rektor, Malmö högskola
Forskningen inom detta område har varit fokuserad på den tekniska infrastrukturen. Vi menar att användarens perspektiv är viktig för att kunna utveckla användbara tjänster och produkter.
Paul Davidsson, professor vid Malmö högskola