Nya band knyts när Näktergalen startar vid Malmö högskola

Elever från Malmös skolor matchas med studenter från Malmö högskola när mentorsverksamheten Näktergalen drar igång för sjuttonde året söndag 24 november på Malmö högskola.

Efter hot om nedläggning i våras har mentorsverksamheten Näktergalen vid Malmö högskola fått fortsätta. Nu är det åter dags för nya elever och mentorer att paras ihop och knyta band. Söndag 24 november träffar elever och barn i åldrarna 8 till 12 år från Rosengårdsskolan, Munkhätteskolan och Kirsebergsskolan i Malmö sin mentor, en student vid Malmö högskola, för första gången.

När Näktergalen frågade eleverna på skolorna om varför de vill ha en mentor fick de bland annat följande svar:
– Jag vill ha kul och gå ut med en vuxen.
– Jag vill ha en mentor för jag vill göra sånt som jag inte brukar göra.
– Det är ju kul att umgås med mentorn, man får ju lära känna en ny person. 

Några föräldrar uttryckte förhoppningar att deras barn ska lära sig bättre svenska.

– Vi hoppas kunna tillfredsställa både barnens och föräldrarnas önskningar, säger Carina Sild-Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen vid Malmö högskola.

Näktergalen samarbetar med skolor i alla Malmös stadsområden. Mentorsverksamheten pågår redan tillsammans med Holmaskolan och Sofielundsskolan.

Fakta
Vad? Startdag för Näktergalens mentorsverksamhet med Rosengårdsskolan, Munkhätteskolan och Kirsebergsskolan.

När?
 Söndag 24 november, klockan 14.00

Var?
 Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, sal D331

Journalister och medier är välkomna till startdagen!

I Näktergalen är studenter vid Malmö högskola mentorer åt barn i Malmö i åldrarna 8-12 år. De träffas en gång per vecka, efter skoltid, under åtta månader, för att göra gemensamma aktiviteter tillsammans. Grundidén är ömsesidig glädje och lärande och verksamhetens långsiktiga mål är att bidra till en breddad rekrytering vid Malmö högskola. Sedan starten 1997 har omkring 2 500 studenter och barn deltagit i verksamheten. 

Läs mer
Näktergalen på Facebook

https://www.facebook.com/pages/N%C3%A4ktergalen-mentorsverksamhet/158120657695636

Näktergalens hemsida
http://www.mah.se/Ar-student/Naktergalen-mentorsverksamhet/

Kontakt
Carina Sild-Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen vid Malmö högskola
Mobil: 0709-655 510

Lotta Orban, presskontakt på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
0709-655 492, lotta.orban@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 25 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Snabbfakta

Vad? Startdag för Näktergalens mentorsverksamhet med Rosengårdsskolan, Munkhätteskolan och Kirsebergsskolan. När? Söndag 24 november, klockan 14.00 Var? Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, sal D331
Twittra det här

Citat

– Vi hoppas kunna tillfredsställa både barnens och föräldrarnas önskningar.
Carina Sild-Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen vid Malmö högskola.